Trang chủ Chuyên mục Học viện Hành chính Quốc gia - 60 năm xây dựng và phát triển

Học viện Hành chính Quốc gia - 60 năm xây dựng và phát triển

Văn hóa công vụ là nền tảng của đạo đức công vụ

(Quanlynhanuoc.vn) - Xây dựng và không ngừng hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vai trò quan trọng và cần thiết trong lộ trình hướng đến một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phục...

Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền hành chính cách mạng ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Huấn luyện cán bộ theo phương châm làm việc gì, học việc ấy, huấn luyện phải thiết thực và chu đáo, nghĩa là phải nắm được nhu cầu để huấn luyện – Chủ tịch Hồ Chí Minh.   Sáng...

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(Quanlynhanuoc.vn) - Không phải ngẫu nhiên ở nhiều quốc gia trên thế giới, cải cách hành chính, cải cách khu vực công được gọi tên là cải cách Chính phủ. Lịch sử phát triển hành chính hiện đại đã chỉ ra thực tế là một nền hành chính mạnh...

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia trở lại bình thường sau khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt

(Quanlynhanuoc.vn) – Từ ngày 19/5/2020, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia đã trở lại theo cơ chế bình thường, gắn với việc tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.   Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của...

Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức toạ đàm nhân Ngày Khoa học – công nghệ

(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác nghiên cứu khoa học hành chính của Học viện Hành chính Quốc gia là một trong những trụ cột chính bên cạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng. Trong đó, những đóng góp tích cực, hiệu quả của các nhà khoa học, các giảng...

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Căn cứ Kế hoạch số 238/KH-HCQG ngày 02/3/2020 về việc tổ chức tuyển dụng viên chức, Học viện Hành chính Quốc gia thông báo kế hoạch thi tuyển đối với 112 chỉ tiêu viên chức năm 2020, cụ thể như sau:    

Dừng thực hiện cách ly toàn xã hội

(QLNN) - Ngày 23/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện Hành chính Quốc gia đã họp và thống nhất các phương án tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ngừng cách...

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện Hành chính Quốc gia yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch và làm việc trực tuyến

(QLNN) - Ngày 16/4/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Học viện đã họp triển khai một số nội dung về đẩy mạnh việc phòng, chống dịch sau 15 ngày cách ly toàn xã hội. TS. Nguyễn Đăng Quế - Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban chỉ...

Vai trò của nghiên cứu khoa học trong đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Hành chính Quốc gia

(QLNN) - Bên cạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản của Học viện Hành chính Quốc gia. Trong suốt lịch sử 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện luôn khẳng định...

Góp ý hoàn chỉnh chương trình bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương

(QLNN) - Sáng ngày 27/9/2019, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Góp ý chương trình bồi dưỡng thứ trưởng và tương đương”. PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội...