Trang chủ Chuyên mục Học viện Hành chính Quốc gia - 60 năm xây dựng và phát triển

Học viện Hành chính Quốc gia - 60 năm xây dựng và phát triển

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Một số quan điểm cơ bản trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia về sinh hoạt chuyên đề đối với các chi bộ, sáng ngày 26/5/2021, tại Hà Nội, các chi bộ: Tạp chí Quản lý nhà nước, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Trung...

Học viện Hành chính Quốc gia tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiều ngày 24/5/2021, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Học viện Hành chính Quốc gia (viết tắt là Học viện) đã họp, triển khai các nội dung tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Chủ trì cuộc họp, TS. Nguyễn Đăng Quế - Phó Giám...

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện Hành chính Quốc gia triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 04/5/2021, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện đã họp triển khai các nội dung về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. TS. Nguyễn Đăng Quế - Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, TS. Nguyễn...

Học viện Hành chính Quốc gia bế giảng và trao bằng tiến sỹ, thạc sỹ

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 16/4/2021, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 29 tân tiến sỹ chuyên ngành quản lý công và 355 tân thạc sỹ chuyên ngành: quản lý công, chính sách công, luật hiến pháp và luật...

Học viện Hành chính Quốc gia công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 12/4/2021 tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự: Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế; Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; Phó Trưởng...

Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia phát động phong trào thi đua năm 2021

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 16/3/2021, Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội và các Phân viện. Tham dự Hội nghị, về phía khách...

Học viện Hành chính Quốc gia tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

(Quanlynhanuoc.vn) - Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, từ ngày 9/3-11/3/2021 tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức khóa tập huấn giảng viên giảng dạy chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp theo hình thức trực...

Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 15/01/2021, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị, có...

Hội thảo khoa học: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong điều kiện mới

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 24/10/2020, tại Học viện Hành chính Quốc gia, Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VIDS) và Hội Khoa học Hành chính (ASA) đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam...

Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 cho cán bộ, viên chức và người lao động

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 22/10/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 cho cán bộ, viên chức và người lao động. Nội dung bao gồm phổ biến Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc...