Diễn đàn hành chính

Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tuyển công chức góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức ở nước ta

(QLNN) - Tuyển dụng công chức là khâu đầu tiên trong chu trình quản lý công chức, có tính quyết định cho sự phát triển một cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước. Trong quá trình vận hành của nền công vụ, việc tuyển dụng được những...

Giải pháp thu hút công chức tài năng trong hoạt động công vụ

(QLNN) Những năm gần đây, việc nhiều công chức xin ra khỏi các cơ quan Nhà nước để làm ngoài là hệ quả của tiến trình phát triển. Có nhiều lý do, nhưng chủ yếu là tiền công và môi trường làm việc kém. Vì vậy, để trọng dụng...

Đạo đức và trách nhiệm công chức trong cải cách hành chính hiện nay

(QLNN) - Hiện nay, dư luận xã hội đang rất quan tâm đến vấn đề đạo đức, đến vấn đề suy thoái đạo đức đang diễn ra trong xã hội, đặc biệt là trong một bộ phận công chức. Các vụ tiêu cực liên quan đến suy thoái đạo...

Cải cách công vụ, công chức là trọng tâm của cải cách hành chính

(QLNN) - Cải cách công vụ, công chức là trọng tâm của cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2015 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo ra chuyển biến tích cực trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, góp phần nâng cao...

Chủ động, sáng tạo của Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ tạo sức sống cho Hội đồng nhân dân

(QLNN) - Thường trực Hội đồng nhân dân là trung tâm, linh hồn của toàn bộ hoạt động của Hội đồng nhân dân. Với ý nghĩa đó, từng thành viên và tập thể Thường trực luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, nhanh nhạy, chủ động, sáng tạo sẽ...

Hiệu quả từ một cuộc giám sát chuyên đề

(QLNN) - Qua giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật và thực trạng phát triển kinh tế hợp tác xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ...

Nâng cao năng lực quyết định của Hội đồng nhân dân – Gợi mở từ một hội nghị của Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội

(QLNN) - Giải pháp nâng cao năng lực quyết định của Hội đồng nhân dân luôn là vấn đề thời sự. Từ những kiến nghị tâm huyết của cơ sở, Hội nghị giao ban trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố...

Có chế tài đủ mạnh để nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân

(QLNN) - Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quy định tương đối đầy đủ quyền giám sát, nội dung, hình thức, đối tượng giám sát của Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc tuân thủ kết luận giám...