Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 30/6/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Điểm cầu chính tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và 252 điểm cầu tại 61 đảng ủy trực thuộc cùng hơn 6.000 đảng viên tham dự.

Tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia, tham dự Hội nghị có đồng chí: TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; các đồng chí cấp ủy chi bộ, trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn; bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên; chủ tịch, phó chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Học viện. Hội nghị cũng được thực hiện trực tuyến tới các Phân viện của Học viện.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khai mạc Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phổ biến các nội dung trọng tâm nghiên cứu, học tập, quán triệt. Đồng chí nêu rõ: Hội nghị nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Kế hoạch số 19-KH/ĐUK ngày 06/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện 3 nội dung, gồm: (1) Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (2) Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (3) Nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày chuyên đề “Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, trong đó, đánh giá những kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm: về tổ chức Đảng; về công tác cán bộ và quản lý đảng viên; về công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ủy Khối được ban hành với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đề án cụ thể để triển khai trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhằm thực hiện 3 mục đích, yêu cầu: (1) Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối; (2) Tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém của nhiệm kỳ trước, thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ được Đại hội XIII của Đảng xác định; (3) Thực hiện chương trình, hành động với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng.

 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Học viện Hành chính Quốc gia. Ảnh: Hoàng Hậu.

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã nghe PGS.TS. Đặng Quang Định – Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Đảng, toàn dân tiếp tục hành trình và vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đây là bài viết quan trọng, đầy tâm huyết, mang tầm cao trí tuệ, kết tinh những giá trị lý luận và thực tiễn, cũng là thông điệp gửi đến toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cổ vũ, động viên ý chí, tinh thần, khát vọng để xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Tuấn Anh – Hoàng Hậu