Bộ trưởng Bộ Nội vụ gửi thư Chúc mừng Năm mới – Xuân Nhâm Dần 2022

(Quanlynhanuoc.vn) – Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ và nhân danh cá nhân, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ gửi Thư chúc mừng năm mới tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Nội vụ. Tạp chí Quản lý nhà nước trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.