Tạp chí Quản lý nhà nước là diễn đàn quan trọng của các nhà khoa học, nguồn tư liệu giá trị phục vụ cho công tác giảng dạy về quản lý nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) – Tạp chí Quản lý nhà nước là diễn đàn quan trọng của các nhà khoa học, trong suốt 30 năm qua đã đóng góp vào công cuộc nghiên cứu khoa học nói chung, khoa học quản lý nhà nước nói riêng với nhiều thành tựu cả về chất lượng nội dung cũng như hình thức. 

Ngay từ những ngày đầu khi tôi về làm việc tại Học viện Hành chính Quốc gia, Tạp chí đã gắn bó với công việc chuyên môn của tôi trong công tác nghiên cứu để phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy ngày một tốt hơn. Và, cũng chính từ những ngày đầu cho tới hôm nay, Tạp chí nói chung, anh chị em biên tập viên của Tạp chí đã giúp tôi ngày một thành công hơn trong con đường nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Nhớ lại năm 1997, trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy, tôi thường xuyên đón đọc Tạp chí QLNN tại thư viện của Học viện và những bài viết trên Tạp chí đã cho tôi được nhiều kiến thức cũng như kỹ năng, như: làm thế nào để viết được một bài đăng trên tạp chí; bài viết Tạp chí QLNN cần có những nội dung gì theo yêu cầu về phương pháp nghiên cứu, nội dung chuyên môn và hình thức, cách thể hiện ra sao, bao nhiêu từ ngữ thì vừa đủ cho việc công bố một vấn đề mà mình nghiên cứu trong khuôn khổ yêu cầu của Tạp chí?

Theo đó, cùng với việc đón đọc thường xuyên các số của Tạp chí, tôi luôn dành thời gian tiếp xúc và lắng nghe, tiếp thu những lời khuyên, tư vấn và những lời động viên, khích lệ trực tiếp của các anh chị biên tập viên, thư ký, lãnh đạo Tạp chí QLNN để bảo đảm tính thời sự, thông tin; tính khoa học, tính thực tiễn của bài báo đăng trong Tạp chí QLNN. Và, chính những anh chị em biên tập viên của Tạp chí đã là những người thầy, người anh, người chị và người bạn đồng hành, tri ân, tri kỷ cùng tôi đi suốt những năm tháng làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Với nhiều bài báo đã được công bố trên các số của Tạp chí QLNN sau gần 30 năm công tác tại Học viện Hành chính Quốc gia, với sự trân trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin kính chúc Tạp chí QLNN ngày càng phát triển xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện chức năng của báo chí cũng như Tạp chí QLNN luôn là diễn đàn quan trọng của các nhà khoa học cũng như là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ cho nghiên cứu khoa học và giảng dạy về QLNN của Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS.TS. Nguyễn Thị Phượng
Học viện Hành chính Quốc gia