Đổi mới quản trị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về hành chính trong kỷ nguyên số

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng ngày 02/6/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế: “Đổi mới quản trị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về hành chính trong kỷ nguyên số”. Diễn giả khách mời tọa đàm: GS.TS. Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana Bloomington, Hoa Kỳ, chủ nhiệm dự án “Hợp tác đổi mới giáo dục đại học” tại Việt Nam (PHER).

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì tọa đàm. Đại biểu dự tọa đàm có: TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện cùng đông đảo viên chức, giảng viên của Học viện. Tọa đàm trong khuôn khổ triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện năm 2023, tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu Phân viện Học viện.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc tọa đàm.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ hiện đại, xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa mang tới nhiều cơ hội đưa hệ thống giáo dục đại học trở thành nền tảng cho sự thay đổi chất lượng lực lượng lao động và năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo. Yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với các cơ sở giáo dục nói chung, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về hành chính nói riêng trong đó có Học viện cần phải đổi mới mô hình quản trị, điều hành và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đặc biệt, trong bối cảnh Học viện đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội và thách thức đan xen, trong đó đổi mới công tác quản trị, điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số là một trong những nhân tố then chốt quyết định thành công của quá trình đổi mới và phát triển Học viện thời gian tới.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm “Đổi mới quản trị các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về hành chính trong kỷ nguyên số” nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo, viên chức và giảng viên Học viện tiếp cận kinh nghiệm xây dựng, quản trị các trường đại học tiên tiến trên thế giới; chia sẻ kinh nghiệm đổi mới và quốc tế hóa các cơ sở đào tạo đại học; phát triển và quản trị đại học trong kỷ nguyên số. Trên cơ sở đó nghiên cứu, vận dụng vào quá trình đổi mới công tác quản trị, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện trong thời kỳ mới. Qua đó, tiếp tục khẳng định và phát huy vị thế của Học viện là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt; trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị và xã hội; nghiên cứu khoa học về hành chính, chính sách công, quản lý nhà nước. Hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngang tầm khu vực và thế giới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền công vụ năng động, chuyên nghiệp, hiệu quả, có khả năng thích ứng và lấy con người làm trung tâm.

GS.TS. Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana Bloomington, Hoa Kỳ trình bày tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe GS.TS. Trần Ngọc Anh, tập trung trao đổi về 9 nội dung chính:

(1) Giới thiệu các trường Hành chính công hàng đầu tại Hoa Kỳ (Indiana, Harvard);

(2) Động lực của giảng viên tại Hoa Kỳ trong nghiên cứu, giảng dạy, phục vụ;

(3) Nghiên cứu và xuất bản quốc tế;

(4) Đổi mới dạy và học;

(5) Sứ mệnh phục vụ xã hội, tư vấn chính sách của các cơ sở đào tạo, bồi về hành chính;

(6) Hệ thống hỗ trợ sinh viên;

(7) Bảo đảm chất lượng và quốc tế hóa cơ sở đào tạo;

(8) Chuyển đổi số trong quản trị, giảng dạy và nghiên cứu;

(9) Dự án PHER.

Tọa đàm cũng nhận được những câu hỏi, ý kiến thảo luận, trao đổi của các nhà khoa học, nhà quản lý, viên chức, giảng viên chia sẻ nhiều thông tin, kiến thức học thuật và thực tiễn hữu ích phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập cũng như trong hoạt động quản lý, điều hành.

Đại biểu dự tọa đàm chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu kết luận tọa đàm, thay mặt Ban Giám đốc Học viện, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến trân trọng cảm ơn GS.TS. Trần Ngọc Anh cùng toàn thể các nhà khoa học, các nhà quản lý, viên chức, giảng viên Học viện đã tới dự tọa đàm và đóng góp những ý kiến hữu ích, thiết thực, tạo cơ sở lý luận và thực tiễn để Học viện tiếp tục nghiên cứu, đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về quản trị cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; góp phần xây dựng và thực hiện thành công chiến lược phát triển Học viện với tầm nhìn dài hạn, với lộ trình và những bước đi phù hợp trong thời gian tới.

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện chủ trì buổi làm việc.

Sau tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đã chủ trì buổi làm việc với GS.TS. Trần Ngọc Anh. Nội dung làm việc trao đổi, xác định một số nhiệm vụ liên kết, hỗ trợ hợp tác, cụ thể: (1) Nghiên cứu, hỗ trợ kết nối về thỏa thuận hợp tác dài hạn giữa Học viện và Đại học Indiana Bloomington (Hoa Kỳ) trong giai đoạn mới; (2) Xúc tiến trao đổi chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ, cử nhân; (3) Nghiên cứu, khảo sát, trao đổi giảng viên, xây dựng mạng lưới chuyên gia; (4) Kết nối nguồn học liệu; (5) Xây dựng nội dung phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm quốc tế về hành chính công, chính sách công, quản trị quốc gia; (6) Hợp tác trong xây dựng các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức; (7) Chia sẻ, hỗ trợ kết nối các nguồn tài trợ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

GS.TS. Trần Ngọc Anh phát biểu trao đổi tại buổi làm việc.
Tuấn Anh