Hành chính quốc tế

Số hóa dịch vụ hành chính công ở E-xtô-ni-a và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn)- Chính phủ E-xtô-ni-a xác định lấy công nghệ thông tin như một công cụ và làm nền tảng để tăng năng lực quản trị; đồng thời, bảo đảm một sự đổi mới, tạo môi trường sống thuận tiện cho công dân cũng như phát triển kinh tế -...

Mạng lưới các trường Công vụ ASEAN

(Quanlynhanuoc.vn) - Mạng lưới các trường Công vụ ASEAN (PSTI) được Xinh-ga-po đề xuất thành lập tại Hội nghị Lãnh đạo nền công vụ ASEAN (AHOCS) lần thứ 2 diễn ra tại Manila (Phi-líp-pin) vào ngày 02/11/2017. Mạng lưới được xây dựng nhằm ghi nhận vai trò của các...

Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao

(Quanlynhanuoc.vn) - Việt Nam và Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 21/9/1973. Kể từ đó đến nay, mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không ngừng được đẩy mạnh và phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là nông...

Viện hành chính công Crô-a-ti-a

(Quanlynhanuoc.vn) - Viện Hành chính công Crô-a-ti-a được thành lập năm 1997 với mục đích thúc đẩy và cải thiện nền hành chính công ở Crô-a-ti-a cũng như tạo tiền đề cho sự phát triển của nền hành chính hiện đại, phù hợp với các tiêu chuẩn châu Âu,...

Các mô hình bảo vệ Hiến pháp bằng pháp luật trên thế giới

(Quanlynhanuoc.vn) - Hoạt động bảo hiến dù với hình thức hiến định nào cũng đều thực hiện những nhiệm vụ: bảo đảm sự ổn định và tối cao của Hiến pháp, sự tuân thủ những mối quan hệ hữu cơ giữa các cơ quan quyền lực nhà nước, bảo...

Xây dựng và phát triển kinh tế số của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Kinh tế số là nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử thông qua internet. kinh tế số được gọi là kinh tế internet (internet economy), kinh tế mới (new economy) hay kinh tế mạng (web economy)....

Thể chế quản lý thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trên thế giới và hàm ý chính sách cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Lựa chọn mô hình kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu nhằm khắc phục hạn chế của mô hình tăng trưởng tuyến tính truyền thống, gắn với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Kinh nghiệm...

Kinh nghiệm áp dụng mô hình và phương thức quản trị doanh nghiệp vào tổ chức của khu vực công ở một số nước trên thế giới

(Quanlynhanuoc.vn) - Bài viết phản ánh kinh nghiệm của một số nước trong việc áp dụng mô hình và phương thức quản trị doanh nghiệp đối với tổ chức khu vực công, nhằm phục vụ cho nghiên cứu xây dựng chính sách, góp phần triển khai thực hiện thắng...

Kinh nghiệm của một số quốc gia trong chuyển đổi số và hàm ý chính sách cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số là nội dung cơ bản của cách mạng công nghiệp 4.0, là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi phương thức phát triển, cách sống, cách làm việc của con người với mục tiêu tăng hiệu quả quản lý;...

Tìm hiểu về chế độ bầu cử ở Hàn Quốc          

(Quanlynhanuoc.vn) - Hàn Quốc là quốc gia đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một trong những quốc gia giàu có, văn minh bậc nhất ở châu Á. Có được điều này, bởi chế độ bầu cử ở Hàn...