Trang địa phương

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai phát triển du lịch thông minh

(Quanlynhanuoc.vn) - Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công nghệ tích hợp thông tin dịch vụ du lịch; xây dựng ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động tích hợp bản đồ số du lịch, tham quan thực tế ảo... Xây dựng các giải pháp nhằm...

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội tại tỉnh Thanh Hóa

(Quanlynhanuoc.vn) - Cùng với sự tích cực trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, sự tăng cường quản lý nhà nước của các cấp chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, công tác thanh tra, kiểm tra...

Tác động của chính sách cho vay ưu đãi đến giảm nghèo tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Chính sách cho vay ưu đãi đến giảm nghèo tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2020 đã đưa đến thành quả nhất định đối với đời sống xã hội của Nhân dân trên địa bàn. Đánh giá những tác động từ chính sách này là...

Thành phố Huế triển khai thực hiện Đề án “Phố đêm Hoàng thành Huế”

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 16/12/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã tổ chức họp báo về hoạt động kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của thành phố Huế và Đề án “Phố đêm Hoàng thành Huế”. Tham dự cuộc họp báo,...

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp tư nhân tại Thành phố Hà Nội

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển nguồn nhân lực là yêu cầu quan trọng nhằm tạo ra và phát huy những lợi thế trong sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Thành phố Hà Nội đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và tạo ra...

Vùng đất Hưng Yên với những biến đổi về địa giới hành chính

(Quanlynhanuoc.vn) - Trải qua những biến cố của lịch sử, vùng đất Hưng Yên đã diễn ra nhiều lần thay đổi, điều chỉnh địa giới hành chính qua các thời kỳ. Tuy nhiên, cho đến nay, tỉnh Hưng Yên vẫn luôn giữ gìn là một vùng đất văn hiến và...

Đắk Lắk triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số, xây dựng TP Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 29/11/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk, xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 kèm theo Quyết định số 3330/QĐ-UBND. Kế hoạch trên...

Thu hút vốn đầu tư của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2015 – 2020 và giải pháp cho giai đoạn 2020 – 2025

(Quanlynhanuoc.vn) - Tỉnh Phú Yên là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế cho thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Phú Yên đã và đang trở thành điểm đến tin cậy...

Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương các cấp tại tỉnh Ninh Bình

(Quanlynhanuoc.vn) - Chất lượng hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương các cấp nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng được xác định  là vô cùng cần thiết, xuất phát từ chính vai trò của hoạt động này. Chính...