Trang chủ Tags Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng

Tag: Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng

Tăng cường vai trò của báo chí trong cuộc chiến chống...

(Quanlynhanuoc.vn) - “Chống giặc nội xâm” là nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, không ngừng nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, trong đó báo chí đã thể hiện rõ vai trò xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh đó.

Giới thiệu Tạp chí in

Các số Tạp chí