Bình Định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong những năm qua, tỉnh Bình Định đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Theo kết quả công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của tỉnh Bình Định xếp thứ 11, tăng 26 bậc so với năm 2020.

Trong 10 chỉ số thành phần, Bình Định có 7 điểm tăng so với năm 2020, trong đó các chỉ số thành phần được tính điểm cao như: chi phí thời gian (8,14); tính năng động của chính quyền tỉnh (7,62); chi phí không chính thức (7,42); thiết chế pháp lý và An ninh trật tự (7,35); dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (7,13); cạnh tranh bình đẳng (6,41).

Quang cảnh buổi lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021.

Từ kết quả đạt được trên, để cải thiện điểm số, thứ hạng, phấn đấu đến năm 2025, chỉ số PCI lọt vào top 10, tỉnh Bình Định đã đề ra các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư trong thời gian tới như sau:

Một là, tiếp tục kiểm soát thủ tục hành chính tại tất cả các sở, ban, ngành và UBND các cấp; tăng cường tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp; khuyến khích người dân, doanh nghiệp góp ý trực tiếp vào hòm thư và đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kịp thời và có hiệu quả; đẩy mạnh minh bạch hóa thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hai là, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, nhạy bén của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ trực tiếp hướng dẫn, thẩm tra, thực hiện các thủ tục cấp phép cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường…

Ba là, tích cực triển khai đồng bộ các hoạt động nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Khuyến khích những cá nhân có hiểu biết, có năng lực về pháp luật và quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh tham gia thành lập các doanh nghiệp tư vấn, các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư kinh doanh.

Bốn là, tăng cường sự phối hợp và tiếp xúc thường xuyên giữa các hiệp hội, hội nghề nghiệp, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, kịp thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc những vấn đề nảy sinh làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên khi tham gia đánh giá chỉ số PCI phải nắm rõ nội dung, phân công người có trách nhiệm, hiểu biết để trả lời đầy đủ, chính xác, kịp thời, khách quan và trung thực nhằm hạn chế sự mất điểm không đáng có, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Năm là, triển khai khảo sát và công bố “Bộ chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh (DDCI)” hằng năm.

Ngọc Anh