Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia tham dự Hội nghị quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều 28/02/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc; xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 416 điểm cầu, tổng số 18.319 đại biểu tham dự, nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và lan tỏa những giá trị cốt lõi trong 02 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên tập, xuất bản đến cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thành phần tham dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia, có: đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Quốc Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện. Các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện; các đồng chí trong Chi ủy các chi bộ; đảng ủy viên Đảng bộ bộ phận và các đảng viên. Hội nghị cũng được thực hiện trực tuyến tới các Phân viện của Học viện. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Báo Thanh tra.

Giới thiệu về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, cuốn sách dày 747 trang, hàm chứa nhiều nội dung rất quan trọng cả về tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn, là “cẩm nang” cho cán bộ trong hệ thống Mặt trận, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, Nhân dân nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn. 

Nội dung cuốn sách được thiết kế làm 3 phần. Trong đó, phần thứ nhất là gồm bài viết tổng quan và 4 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị. Các bài viết, bài phát biểu này thể hiện tư duy chiến lược, nhất quán, xuyên suốt của Tổng Bí thư với nhiệm vụ phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Phần thứ hai, các cơ quan phối hợp với nhà xuất bản đã tuyển chọn 36 bài nói, bài viết, bài phát biểu, thư, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để in vào cuốn sách. Phần thứ ba, gồm 34 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các tầng lớp nhân dân, trong các chuyến thăm, làm việc tại cơ sở. Cuốn sách cũng đã tuyển chọn 142 bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, các giới, các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Phạm Lan Dung, Đại sứ, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Theo Báo Thanh tra).

Đối với cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại sứ, Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) Phạm Lan Dung đã giới thiệu về ý nghĩa thời điểm ra đời của cuốn sách; ý nghĩa về nội dung cuốn sách; cấu trúc của cuốn sách. Theo đó, cuốn sách có dung lượng dày hơn 800 trang, với hơn 150 bài viết, 150 ảnh minh họa, gồm ba phần: (1) Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc; (2) Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, gồm 78 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện… của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hoạt động và diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương; (3) Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển trường phái ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị: ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm; đồng thời, trên cơ sở kế hoạch thực hiện của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, vận dụng vào công việc hàng ngày để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia dự Hội nghị.

Ánh Nguyệt