Đắk Lắk nỗ lực cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

(Quanlynhanuoc.vn) – Tại Hội nghị công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023, ngày 02/4/2024 tại Hà Nộichỉ số PAPI năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk đạt 42,3265 điểm, xếp vị thứ 31/63 tỉnh, thành phố.

Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 19/10/2023.

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) là chương trình quan trọng về quản trị do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam khởi xướng từ năm 2009. Chỉ số PAPI đo lường, so sánh trải nghiệm và cảm nhận của người dân về hiệu quả, chất lượng thực thi chính sách và cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Chỉ số này thúc đẩy xây dựng quản trị hiệu quả, cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức công, bảo đảm quyền căn bản của con người, nhất là quyền được bày tỏ chính kiến, tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ công của Nhân dân.

Việc đánh giá PAPI dựa trên ba khía cạnh: xây dựng chính sách, thực thi chính sách và giám sát việc cung ứng các dịch vụ công. Chỉ số PAPI gồm 8 nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường và quản trị điện tử. Cùng với nỗ lực phát triển kinh tế – xã hội, việc cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài của các cấp, các ngành tỉnh Đắk Lắk với mục tiêu xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Năm 2023 đánh dấu những nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động cải cách hành chính, phục vụ người dân ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả; phấn đấu cải thiện, tăng điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc 8 nội dung cấu thành chỉ số PAPI. Công tác cải cách hành chính ở Ðắk Lắk đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh đã nghiên cứu, áp dụng nhiều sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. 

Theo Báo cáo số 421/BC-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành 45 văn bản quy phạm pháp luật, HĐND tỉnh đã ban hành 20 nghị quyết. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật tuân thủ theo đúng quy trình quy định của pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi; các văn bản ban hành đều được cập nhật kịp thời, đầy đủ cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật của tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại địa chỉ: http://vbpl.vn/daklak.  

Tỉnh đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công (gọi tắt là Trung tâm). Hiện nay, có tất cả 19 lĩnh vực thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của 19 sở, ban, ngành được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. 100% các sở, ban, ngành và UBND các cấp đã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tính đến ngày 14/12/2023, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk, tại địa chỉ: https://dichvucong.daklak.gov.vn đã cung cấp 1.586 thủ tục hành chính (trong đó, dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 652, dịch vụ công trực tuyến một phần là 934). Tỷ lệ triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình của tỉnh đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp toàn trình. 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết 920.518 hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” điện tử liên thông, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98.51%. Đã có 13.619 giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền là hơn 29 tỷ đồng, trong đó giao dịch thành công hơn 14 tỷ đồng, không thành công gần 15 tỷ đồng; tổng số văn bản điện tử gửi trên Trục liên thông văn bản của tỉnh là 694.674, trong đó 661.770 là nội bộ trong tỉnh; 32.904 ra ngoài tỉnh; tỷ lệ ký số đạt 100%.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh, ngày 05/10/2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động đối thoại với người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, tích cực đổi mới, sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị Xanh – Sinh thái – Thông minh – Bản sắc, xứng tầm là trung tâm vùng Tây Nguyên.

Theo báo cáo tại Hội nghị công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2023 của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES) tổ chức tại Hà Nội vào ngày 02/4/2024, chỉ số PAPI năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk đạt 42,3265 điểm, xếp vị thứ 31/63 tỉnh, thành phố; tăng 1,2042 điểm, tăng 10 bậc so với năm 2022; đứng đầu trong các tỉnh Tây Nguyên (Đắk Lắk: 31; Lâm Đồng: 45; Gia Lai: 51, Kon Tum: 56; Đắk Nông: 61).

Các tiêu chí cải thiện của tỉnh so với năm 2022 là: công khai, minh bạch (năm 2022: 4,8389; năm 2023: 5,3089); trách nhiệm giải trình với người dân (năm 2022: 4,1477; năm 2023: 4,2091); kiểm soát tham nhũng trong khu vực công (năm 2022: 6,3898; năm 2023: 6,6173); cung ứng dịch vụ công (năm 2022: 7,4912; năm 2023: 7,5422); hiệu quả quản trị môi trường (năm 2022: 2,9834; năm 2023: 3,2489); quản trị điện tử (năm 2022: 2,8875; năm 2023: 3,417). Tuy nhiên, năm 2023, tỉnh có 2 tiêu chí giảm điểm so với năm 2022 đó là chỉ số tham gia của người dân cấp cơ sở (năm 2022: 5,1388; năm 2023: 4,7562) và thủ tục hành chính công (năm 2022: 7,2450; năm 2023: 7,2269).

Trần Mai