Giới thiệu sách

Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường

(Quanlynhanuoc.vn) - Với tư cách là Trung tâm Bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, công chức hàng đầu của Việt Nam, nhằm góp phần nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trong nền kinh tế thị trường, tập thể các nhà khoa...

Vai trò của báo in trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuốn sách “Vai trò của báo in trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội ở Việt Nam hiện nay" của TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước được Nhà Xuất bản Công an nhân dân...

Thay đổi câu hỏi – Thay đổi cuộc đời

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuốn sách: “Thay đổi câu hỏi - thay đổi cuộc đời” là một cuốn sách hay của tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Marilee Adams - là người sáng lập và Chủ tịch của Viện Điều tra (Inquiry Institute), một tổ chức tư vấn, huấn luyện và...

Những quy tắc trong quản lý

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuốn sách “Những quy tắc trong quản lý - The rules of Managenment” của tác giả Richard Templar - người Anh (do Nguyễn Công Điều dịch) được NXB Lao động tái bản lần thứ 10 và ấn hành năm 2017. Những quy tắc vàng này giúp bạn kiểm...

Giáo trình lịch sử tư tưởng chính trị – pháp lý

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuốn sách “Giáo trình Lịch sử tư tưởng chính trị - pháp lý” của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội do TS. Cao Minh Công và PGS.TS. Nguyễn Thị Hồi (chủ biên) cùng tập thể tác giả đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia...

Thuật uỷ quyền và giám sát

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuốn sách, Thuật uỷ quyền và giám sát của tác giả Brian Tracy, là diễn giả, nhà đào tạo, chuyên gia tư vấn nổi tiếng. Ông hiện có hơn 500 tác phẩm đã được dịch sang 38 thứ tiếng và được sử dụng ở 55 quốc gia....

Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuốn sách "Phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra ở Việt Nam được đánh giá là tài liệu chuyên khảo có giá trị phục vụ việc học tập, nghiên cứu; đồng thời là tài liệu hữu ích đối với các cơ quan có chức năng...

4 nguyên tắc lãnh đạo dựa trên giá trị

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuốn sách “4 nguyên tắc lãnh đạo dựa trên giá trị” của tác giả Harry M. Jansen Kraemer - doanh nhân người Mỹ, đã được NXB Hồng Đức ấn hành năm 2014. Cuốn sách viết về chủ đề lãnh đạo và kỹ năng lãnh đạo dựa trên giá...

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên thế giới và Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Cuốn sách: "Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trên thế giới và Việt Nam đưa ra nhiều góc nhìn mới, cách tiếp cận mới và cập nhật tri thức pháp luật cho bạn đọc các vấn đề về phòng, chống rửa tiền trên thế giới và...

Thuật lãnh đạo khởi nghiệp

(Quanlynhanuoc.vn) - Khởi nghiệp thành công không đơn thuần là thành lập được một doanh nghiệp (DN) từ một hay vài ý tưởng. Trên thực tế, đã có nhiều DN ra đời từ một ý tưởng nào đó nhưng cũng nhanh chóng biến mất và chỉ rất ít DN...