Nghiên cứu - Trao đổi

Về chế độ sở hữu đất đai ở nước ta hiện nay

 (QLNN) - Đất đai là một trong những yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội, vì vậy quan hệ sở hữu về đất đai từ xa xưa đã được các nhà kinh tế học kinh điển đặc biệt quan tâm nghiên cứu....

Tinh giản biên chế trong bộ máy công vụ Việt Nam

(QLNN) - Tinh giản biên chế không đơn thuần là cắt giảm số lượng một cách cơ học và làm theo “phong trào”, “mùa vụ” nhất thời, mà tinh giản biên chế là một việc làm thuận lý theo quy luật vận động tự nhiên của sự đào thải,...

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

(QLNN) - Nhân lực là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Trình độ phát triển của nguồn nhân lực là thước đo chủ yếu sự phát triển, vì vậy, các quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng việc xây dựng...

Tiếp tục tổ chức, sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW

(QLNN) - Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước (QLNN) nói chung, cơ quan quản lý hành chính nhà nước (HCNN) nói...

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các tỉnh Đông Nam bộ – Thực trạng và giải pháp

(QLNN) - Đông Nam Bộ hay còn gọi là miền Đông bao gồm 6 tỉnh, thành: TP. Hồ Chí Minh; Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Dương; Bình Phước; Đồng Nai và Tây Ninh. Vùng Đông Nam Bộ có vị trí địa lý tự nhiên thuận lợi, bốn phía...

Chính sách tiền lương ở Việt Nam – những chặng đường cải cách

(QLNN) - Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra mục tiêu: Cải cách chính sách tiền lương, tiền công theo nguyên tắc thị trường, phù hợp với tăng năng suất lao động. Cải cách chính sách tiền lương, tiền công theo nguyên tắc thị trường, phù hợp...

Giải pháp triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

(QLNN) - Ngày 24/12/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Đây là hoạt động mang tính tất yếu khách quan đối với quản trị quốc gia trong bối cảnh hiện nay....

Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng trong bối cảnh cải cách hành chính

(QLNN) - Để xây dựng một Chính phủ kiến tạo phát triển, Chính phủ với vai trò là cơ quan thực hiện quyền hành pháp phải làm tốt chức năng kiến tạo phát triển. Theo đó, Chính phủ không làm thay người dân và doanh nghiệp, mà phải tập...

Nông nghiệp thông minh 4.0 – Xu hướng tất yếu và cách tiếp cận ở Việt Nam

(QLNN) - Theo nhiều dự báo, cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại sẽ tạo ra các công nghệ hoàn toàn mới là động lực thúc đẩy cho sản xuất phát triển theo chiều sâu, giảm hẳn tiêu hao năng lượng và nguyên liệu, giảm tác hại cho môi trường, nâng...

Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp hiện nay

(QLNN) - Khi nhắc đến cơ hội hay thách thức đối với doanh nghiệp, hầu hết đều chỉ ra các yếu tố như cơ chế quản lý, chính sách thuế, đất đai, điều kiện tiếp cận vốn, khoa học, công nghệ, nguồn lao động,… Đây là những yếu tố...