Hội thảo khoa học: “Củng cố chương trình, hướng dẫn giảng dạy dân số và phát triển tại Học viện Hành chính Quốc gia”

(Quanlynhanuoc.vn) – Thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình năm 2020, sáng ngày 02/12/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia và Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Củng cố chương trình, hướng dẫn giảng dạy dân số và phát triển tại Học viện Hành chính Quốc gia”.

 

Tham dự Hội thảo, về phía Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ), có: bà ThS. Đỗ Thị Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục; ông Nguyễn Xuân Trường – Vụ trưởng Vụ Cơ cấu và chất lượng dân số; ThS. Lương Quang Đảng – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ThS. BS. Mai Trung Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô dân số và KHHGD. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia (HVHCQG), có TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo, giảng viên, viên chức các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; học viên, nghiên cứu sinh đang học tập tại Học viện. Về phía đại biểu, khách mời có: GS.TS. Nguyễn Đình Cử – nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Đại học Kinh tế quốc dân; PGS.TS. Nguyễn Nam Phương  – Đại học Kinh tế quốc dân; TS. Nguyễn Linh Giang – Học viện Chính trị khu vực III; cùng phóng viên, biên tập viên một số cơ quan báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của HVHCQG và Tổng cục DS -KHHGĐ.

TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước, HVHCQG và ThS. Đỗ Thị Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục, Tổng cục DS – KHHGĐ đồng chủ trì Hội thảo.

TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước, HVHCQG và ThS. Đỗ Thị Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông – Giáo dục, Tổng cục DS – KHHGĐ đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Nguyễn Quang Vinh khẳng định: Đảng và Nhà nước ta luôn tập trung cao nhất mọi nguồn lực để đạt mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; xây dựng “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân”. Mục tiêu này được cụ thể hóa thông qua nhiều tầng bậc và bình diện phát triển của xã hội, trong đó chất lượng dân số là một minh chứng cụ thể cho mục tiêu đó và là kết quả mong muốn thực tiễn mà cả hệ thống chính trị của nước ta hướng đến. HVHCQG là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Học viện đáp ứng tốt mục tiêu bồi dưỡng kiến thức về dân số và phát triển cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng tại Học viện mà Tổng cục DS – KHHGĐ đang phối hợp triển khai.

TS. Nguyễn Quang Vinh phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Hội thảo khoa học được tổ chức với mong muốn là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà giáo và lãnh đạo, quản lý, truyền thông cùng chia sẻ, luận giải các nội dung quản lý nhà nước hiệu quả và nâng cao chất lượng dân số và phát triển, cụ thể như: nội dung chương trình phát triển dân số trong thời kỳ mới; chương trình truyền thông dân số đến năm 2030; cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số ở Việt Nam hiện nay: vấn đề và giải pháp; chính sách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi ở Việt Nam; giải pháp nâng cao chất lượng dân số ở Việt Nam hiện nay… Ban Tổ chức Hội thảo kỳ vọng Hội thảo sẽ thu nhận được  những nội dung hữu ích, những định hướng chiến lược và giải pháp có giá trị thực tiễn cao trong công tác dân số và phát triển. Đây sẽ là những nội dung quan trọng để củng cố chương trình, hướng dẫn giảng dạy cũng như công tác truyền thông về dân số và phát triển tại HVHCQG và các phương tiện truyền thông đại chúng.

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc HVHCQG hoan nghênh sáng kiến và những nỗ lực về sự hợp tác giữa HVHCQG và Tổng cục DS – KHHGĐ cùng chủ đề hữu ích mà hai bên đã lựa chọn.

Phát biểu chào mừng và chỉ đạo Hội thảo, TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc HVHCQG hoan nghênh sáng kiến và những nỗ lực về sự hợp tác giữa HVHCQG và Tổng cục DS – KHHGĐ cùng chủ đề hữu ích mà hai bên đã lựa chọn. Công tác DS – KHHGĐ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và triển khai hiệu quả trong thời gian qua. Để tiếp tục duy trì thành quả này, công tác truyền thông là rất quan trọng. Sự hợp tác giữa HVHCQG và Tổng cục DS – KHHGĐ nhằm tiếp tục triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác DS – KHHGĐ. Hy vọng Hội thảo sẽ nhận được nhiều tham luận, ý kiến trao đổi, chia sẻ trực tiếp để Học viện tham khảo, áp dụng vào thực tiễn công tác truyền thông, giảng dạy tại Học viện. Phó Giám đốc HVHCQG mong muốn mối quan hệ tốt đẹp, phối hợp, cộng tác hiệu quả giữa hai đơn vị tiếp tục được duy trì và mở rộng trong thời gian tới; đồng thời, giao cho Tạp chí Quản lý nhà nước là đơn vị đầu mối phối hợp với các khoa, ban, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được ký kết.

GS.TS. Nguyễn Đình Cử – nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Đại học Kinh tế quốc dân đã chỉ ra những vấn để cần nghiên cứu và giảng dạy khi chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số phát triển.

Tham luận tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Đình Cử – nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Đại học Kinh tế quốc dân đã chỉ ra những vấn để cần nghiên cứu và giảng dạy khi chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số phát triển, như: quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao, phân bố dân số không đồng đều; mức sinh giảm; biến đổi cơ cấu dân số; già hóa dân số… Đây là những nội dung tác động toàn diện đến sự phát triển bền vững và bao trùm của nước ta trong tương lai.

ThS. Lương Quang Đảng, trình bày tham luận về chính sách dân số trong tình hình mới.

ThS. Lương Quang Đảng, Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục DS – KHHGĐ đã thông tin về những định hướng mới của Đảng về chiến lược DS – KHHGĐ chuyển trọng tâm dân số và phát triển với các nội dung, như: duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; quy mô dân số: những lợi thế, thách thức trong quản lý nhà nước; mô hình tổ chức bộ máy; định hướng chính sách cơ cấu dân số Việt Nam… Đây là những nội dung trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

Bác sỹ Mai Trung Sơn trình bày định hướng về điều chỉnh mức sinh và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới.

Đồng quan điểm với ThS. Lương Quang Đảng, ThS. BS. Mai Trung Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Quy mô DS – KHHGĐ cung cấp thêm những định hướng về điều chỉnh mức sinh và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ trong thời gian tới. Với những vùng có mức sinh thấp cần tăng cường tư vấn, khuyến khích để các cặp vợ chồng sinh đủ hai con; với những vùng có mức sinh cao cần tuyên truyền vận động, khuyến khích thay đổi hành vi để “dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt”. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng ban hành các chính sách phù hợp để điều chỉnh và cân bằng được mức sinh giữa các vùng, miền.

TS. Tạ Thị Hương trình bày về việc tổ chức thực hiện truyền thông giáo dục, vận động nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam.

Tại Hội thảo, TS. Tạ Thị Hương, Phó Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về xã hội – HVHCQG trao đổi về việc tổ chức thực hiện truyền thông, giáo dục, vận động nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Yêu cầu đặt ra trong quá trình truyền thông phải đa dạng hóa các hình thức, như: truyền thông trực tiếp, truyền thông đại chúng, truyền thông dân gian… Mục tiêu cần đạt được của hoạt động này nhằm thay đổi hành vi không lựa chọn giới tính thai nhi để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam…

PGS.TS. Nguyễn Nam Phương  – Đại học Kinh tế quốc dân chia sẻ ý kiến tại Hội thảo.

Ý kiến trao đổi, chia sẻ của PGS.TS. Nguyễn Nam Phương  – Đại học Kinh tế quốc dân tại Hội thảo xoay quanh nội dung cần có những điều chỉnh phù hợp, thống nhất trong việc củng cố chương trình giảng dạy dân số và phát triển của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các trường đại học để có sự đồng nhất nội dung, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, TS. Nguyễn Quang Vinh trân trọng cảm ơn các nhà khoa học đã gửi hơn 40 bài tham luận với các nội dung rất phong phú, sâu sắc, chất lượng về ban tổ chức Hội thảo, góp phần quan trọng để Hội thảo thành công tốt đẹp. Các ý kiến tham luận, góp ý trực tiếp của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà lãnh đạo, quản lý, nhà báo tại Hội thảo rất tâm huyết, có hàm lượng khoa học và thực tiễn cao, có giá trị tham khảo sâu sắc trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và truyền thông về dân số và phát triển trong tình hình mới. Ban tổ chức Hội thảo sẽ tổng hợp đầy đủ nội dung Hội thảo, báo cáo Lãnh đạo HVHCQG và Lãnh đạo Tổng cục DS – KHHGĐ để chỉ đạo trong quá trình củng cố chương trình, hướng dẫn giảng dạy về dân số và phát triển; trong tuyên truyền, quảng bá nội dung về dân số và phát triển, góp phần để nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân số và phát triển khi tham gia các lớp bồi dưỡng tại HVHCQG.

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.
Tin, ảnh: Hoàng Trang – Xuân Phú