Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều ngày 28/7, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Như vậy, công tác kiện toàn bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XV đã được hoàn tất với 27 thành viên Chính phủ, gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành.
4 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 (từ trái qua phải) gồm các ông: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành.

Kết quả biểu quyết, có 479/479 đại biểu Quốc hội tham gia tán thành với việc thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng (chiếm 95,99%).

Tại Kỳ họp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, cho biết theo cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Quốc hội thông qua, Chính phủ khóa mới có 27 thành viên gồm: Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng (giảm 1 Phó Thủ tướng so với khóa trước) và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành.

Như vậy, ngoài Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu hôm 26/7, có 4 nhân sự được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng gồm các ông: Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, Vũ Đức Đam. 4 Phó Thủ tướng dự kiến chỉ đạo các lĩnh vực: Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc; kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kinh tế ngành; khoa giáo – văn xã.

Các thành viên của Chính phủ ra mắt Quốc hội.

Trong đó, 2 Phó Thủ tướng vừa được phê chuẩn bổ nhiệm tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV là ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành. 2 Phó Thủ tướng đương nhiệm giữ chức vụ này từ đầu nhiệm kỳ khóa XIV là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Riêng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhiệm kỳ này sẽ không còn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm 04 Phó Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 28/7/2021 được Quốc hội thông qua.

Trước đó, sau khi thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ, Thủ tướng trình danh sách để Quốc hội bỏ phiếu kín, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ.

PV
Nguồn: quochoi.vn