Viện hành chính công Crô-a-ti-a

(Quanlynhanuoc.vn) – Viện Hành chính công Crô-a-ti-a được thành lập năm 1997 với mục đích thúc đẩy và cải thiện nền hành chính công ở Crô-a-ti-a cũng như tạo tiền đề cho sự phát triển của nền hành chính hiện đại, phù hợp với các tiêu chuẩn châu Âu, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế và các bộ phận khác của đời sống cộng đồng.
Zagreb – thành phố thủ đô lớn nhất Cộng hoà Crô-a-ti-a.
Vài nét về Viện Hành chính công Crô-a-ti-a

Viện Hành chính công (HCC) Crô-a-ti-a được thành lập năm 1997 với mục đích thúc đẩy và cải thiện nền HCC ở Crô-a-ti-a cũng như tạo tiền đề cho sự phát triển của nền hành chính hiện đại, phù hợp với các tiêu chuẩn châu Âu, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế và các bộ phận khác của đời sống cộng đồng.

Trong quá trình hoạt động, Viện luôn nỗ lực nâng cao hiệu quả của nền hành chính nhà nước và tăng cường sự thống nhất trong việc vận hành nhà nước pháp quyền. Bên cạnh đó, Viện rất chú trọng nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan hành chính nhà nước ở trung ương, các đơn vị chính quyền địa phương, các thể chế công và các pháp nhân khác trong cơ quan công quyền. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả khoa học và thực tiễn nghề nghiệp trong khu vực công.

Các thành viên và cộng tác viên của Viện là những chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực HCC. Họ hầu hết là những giáo sư đại học của nhiều ngành khác nhau và các chuyên gia – nhà thực hành đầu ngành. Hiện tại, Viện có hơn 200 thành viên và 50 nhà khoa học cùng đội ngũ chuyên gia sẵn sàng đảm đương các công việc chuyên môn từ hành chính, pháp lý, khoa học – chính trị và kinh tế đến lĩnh vực thông tin và kỹ thuật, đồng thời, tư vấn về các vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước ở trung ương, chính quyền địa phương, luật hành chính và HCC.

Khi thực hiện các hoạt động của mình, Viện nỗ lực tạo ra một khuôn khổ thể chế cho các thảo luận chuyên nghiệp và công khai liên quan đến nhiều đề xuất, biện pháp cải cách HCC hiện tại và tương lai, đồng thời hỗ trợ chỉ ra các giải pháp thay thế cho các vấn đề quan trọng khác nhau. Theo đó, Viện thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hội nghị và các cuộc họp chuyên môn khác.

Viện đặc biệt chú trọng và đánh giá cao về hoạt động xuất bản của Tạp chí Crô-a-ti-a và nền hành chính công so sánh (trước đây có tên gọi là Tạp chí HCC Crô-a-ti-a), ấn bản “Hành chính công đương đại” và nhiều đầu sách hướng dẫn đào tạo chuyên môn khác.

Các hoạt động chính của Viện

Từ khi thành lập đến nay, Viện HCC đã và đang tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên môn và khoa học với tư cách độc lập hoặc hợp tác với các đối tác. Các nhà lý thuyết và các nhà thực hành có năng lực trong lĩnh vực quản lý công, HCC và luật công từ cả trong và ngoài nước thuyết trình, thảo luận hay giảng dạy về những chủ đề quan trọng liên quan đến mục tiêu hội nghị. Những người tham gia có thể đặt câu hỏi cho các diễn giả chính và cuộc thảo luận thường diễn ra sau đó.

Về mặt chuyên đề, các vấn đề như HCC và xã hội, châu Âu hóa nền HCC và luật công vụ, thủ tục hành chính, tranh chấp hành chính hay cải cách chính quyền địa phương và khu vực đã được phân tích, thảo luận kỹ càng. Mục đích của hội nghị là thảo luận sâu sắc, toàn diện về vấn đề thời sự, trao đổi thông tin hữu ích, kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất, đồng thời xác định các đề xuất, biện pháp góp phần nâng cao chất lượng của nền HCC cũng như luật hành chính. Từ năm 2009, Viện đã số hóa các bài thuyết trình của các diễn giả chính để mọi người cóthể dễ dàng tải xuống. Bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực HCC và luật hành chính hoặc khu vực liên quan đều có thể tham gia vào những hội nghị này.

Thông thường, Viện tổ chức hội nghị quốc tế hai năm một lần. Năm 2015 là Hội nghị quốc tế “Chính sách phi tập trung hóa: cải tổ lại hiện trạng”. Năm 2017, Hội nghị quốc tế với chủ đề “Đánh giá các cuộc khủng hoảng: tác động của việc di cư trên diện rộng đối với quản trị địa phương, vùng, quốc gia và Liên minh châu Âu”. Năm 2019, Viện tổ chức Hội nghị quốc tế với chủ đề “Hành chính công trong xã hội dân chủ: 30 năm chuyển đổi dân chủ ở châu Âu”.

Từ năm 2001, Viện đã tổ chức thành công các diễn đàn công khai về các chủ đề hành chính. Diễn đàn được tổ chức dưới hình thức thuyết trình do hai hoặc ba giảng viên tổ chức, qua đó thể hiện quan điểm, cách nhìn nhận của tác giả về một vấn đề chuyên đề cụ thể, sau đó là câu hỏi của người tham gia và thảo luận. Các giảng viên là những chuyên gia xuất sắc về khoa học hành chính, luật hành chính, chính quyền địa phương, chính sách công và tài chính công cũng như các ngành liên quan khác đến của Crô-a-ti-a và nước ngoài.

Viện HCC thường tổ chức diễn đàn thảo luận lý thuyết về HCC. Mục đích của diễn đàn là tăng cường vai trò và ảnh hưởng của khoa học hành chính ở Crô-a-ti-a, trao đổi các ý tưởng lý thuyết và kinh nghiệm nghiên cứu của các nhà khoa học, chuyên gia và học viên sau đại học, tăng cường trao đổi quan điểm khoa học trong các cuộc thảo luận về các vấn đề hiện tại và vấn đề trong lĩnh vực HCC cũng như gắn kết chặt chẽ hơn các lý thuyết hành chính, lý thuyết các ngành khoa học xã hội khác với thực tiễn trong các tổ chức hành chính cấp nhà nước, cấp vùng và cấp địa phương. Chủ tịch diễn đàn là GS.TS. Gordana Marčetić – Phó Chủ tịch Viện và là giáo sư tại Ban Khoa học Hành chính, Khoa Luật, Đại học Da-gờ-rép.

Cho đến nay, Viện đã tổ chức một số buổi tranh luận, diễn đàn như: “Vấn đề Giải thích và Hiểu biết trong Khoa học Thực nghiệm Xã hội”, do GS.TS. Stjepan Ivaniševíc chủ trì. Diễn đàn “Các chiến lược nghiên cứu trong Khoa học xã hội” của GS.TS. DuskoSekulic (Bộ môn Khoa Xã hội học, Khoa Luật, Đại học Da-gờ-rép) hay “Nghiên cứu HCC ở Crô- a-ti-a: Tại sao chúng ta không thực hiện các nghiên cứu đánh giá?” của GS.TS. Ivan Ko- príc (Chủ tịch Viện HCC kiêm Trưởng Bộ môn Khoa học Hành chính, Khoa Luật, Đại học Da-gờ-rép).

Hướng dẫn đào tạo

Năm 2008, Viện đã thành lập một thư viện mang tên “Sổ tay hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ”. Mục đích chính của thư viện là xuất bản các tài liệu có thể góp phần đáng kể vào việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức cho nền HCC. Theo cách đó, những hoạt động và đóng góp tích cực của Viện vào quá trình hiện đại hóa và châu Âu hóa nền HCC ở Cộng hòa Crô-a-ti-a đã được công nhận rộng rãi.

Công tác xuất bản

Viện HCC và các thành viên đã và đang tích cực tham gia viết và xuất bản nhiều tài liệu khoa học và chuyên môn trong ấn bản “Hành chính công đương đại”. Các cuốn sách này tập trung vào lĩnh vực luật hành chính và khoa học hành chính, được xuất bản bởi Viện và các đối tác của Viện, như: Khoa Luật Đại học Da-gờ-rép, Trường Đại học Bách khoa – Khoa học Xã hội Ga-gờ-rép và các nhà xuất bản khác.

Tài liệu tham khảo:
1. http://Iju.hr/default.asp
ThS. Đỗ Hoàng Mai
Học viện Hành chính Quốc gia