Toạ đàm khoa học: “Đồng chí Võ Nguyên Giáp – Người kiến tạo nền móng cho quá trình phát triển của ngành Tổ chức nhà nước” 

(Quanlynhanuoc.vn) – Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sáng ngày 16/8/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Toạ đàm khoa học: “Đồng chí Võ Nguyên Giáp – Người kiến tạo nền móng cho quá trình phát triển của ngành Tổ chức nhà nước (1945 – 1946)  theo hình thức trực tuyến.
Toạ đàm khoa học: “Đồng chí Võ Nguyên Giáp – Người kiến tạo nền móng cho quá trình phát triển của ngành Tổ chức nhà nước (1945 – 1946) theo hình thức trực tuyến.

Về phía đại biểu khách mời, các nhà khoa học, nhà quản lý tham dự, gồm có: TS. Nguyễn Hữu Tuấn – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ; TS. Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; TS. Nguyễn Ngọc Vân – Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức nhà nước; TS. Trần Nghị – Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước; PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất và TS. Phạm Văn Minh – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện, chủ trì toạ đàm; các Phó Giám đốc: PGS.TS. Lương Thanh Cường, TS. Nguyễn Đăng Quế; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính TS. Đặng Thành Lê; các đồng chí lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị, phân viện; các nhà khoa học, giảng viên trong toàn hệ thống Học viện.

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Phát biểu khai mạc Toạ đàm, TS. Đặng Xuân Hoan đã có bài phát biểu khẳng định công lao to lớn và cống hiến xuất sắc, nổi bật của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam thể hiện trên lĩnh vực quân sự, trở thành một trong những danh tướng tài năng nhất của thế kỷ XX; trong lĩnh vực nội vụ, với vai trò là vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên, trực tiếp lãnh đạo Bộ Nội vụ và công việc tổ chức chính quyền, an ninh, nội trị trong những ngày tháng đầu tiên khi nước ta mới giành được độc lập – nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

TS. Đặng Xuân Hoan phát biểu khẳng định công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam, một trong những danh tướng tài năng nhất của thế kỷ XX.

PGS.TS. Đỗ Xuân Tuất – Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng đã có bài tham luận: “Hoạt động và cống hiến của đồng chí Võ Nguyên Giáp trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1945 – 1946”, trong đó, nổi bật vai trò của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp trong việc ký ban hành các văn bản, sắc lệnh quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng tổ chức bộ máy của chính quyền cách mạng non trẻ, nhằm lãnh đạo, quản lý và điều hành đất nước theo chính thể Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Trong giai đoạn này, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã tham mưu cho Chủ tịch Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện các sắc lệnh quan trọng về bãi bỏ quy định của chính quyền cũ; tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các sắc lệnh về xây dựng thể chế tạo nền móng xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, góp phần ổn định, củng cố, xây dựng chế độ dân chủ cộng hoà; tham mưu cho Chính phủ xây dựng nền công vụ và đội ngũ công chức liêm chính, tận tuỵ, phục vụ nhân dân… Chỉ trong 6 tháng trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, với tài năng, đức độ của mình, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã nghiên cứu xây dựng trình Chính phủ ban hành trên 100 sắc lệnh có tính chất pháp quy điều chỉnh các lĩnh vực công tác khác nhau. Đó là cống hiến to lớn của Bộ Nội vụ và cá nhân đồng chí Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp mà lịch sử Đảng ta, lịch sử dân tộc và đất nước ta đã ghi nhận.

Với chủ đề: “Vai trò to lớn của đồng chí Võ Nguyên Giáp đối với tổ chức chính quyền, an ninh, nội trị trong thời kỳ Nhà nước mới giành được chính quyền”, tham luận của Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia đã nêu lên vai trò to lớn của đồng chí Võ Nguyên Giáp trong cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Với cương vị này, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp tham mưu chuẩn bị một sắc lệnh thực hiện Tổng tuyển cử, phổ thông đầu phiếu trong cả nước, bầu ra Quốc hội để Chủ tịch Hồ Chí Minh ký. Đây là sắc lệnh đầu tiên khẳng định tự do nhân quyền của công dân toàn cõi Việt Nam và quá trình tổ chức Tổng tuyển cử, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân tin tưởng giao phó. Phát huy những thành tựu to lớn của Bộ Nội vụ qua 76 năm, hoà cùng không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, chào mừng 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2021), Ban Tổ chức cán bộ, Học viện Hành chính Quốc gia nêu quyết tâm thực hiện mong muốn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên, đó là “Góp phần xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước thực sự là của dân, do dân và vì dân, xây dựng đội ngũ cán bộ chính quyền luôn có đức, có tài, năng động, sáng tạo, nêu cao tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo lời dạy của Bác Hồ”.

PGS.TS Nguyễn Văn Hậu, Chánh Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia trình bày tham luận tại Tọa đàm.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện có tham luận, khẳng định vai trò và công lao to lớn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp trong việc cải tổ, mời nhân sĩ, hiền tài tham gia Chính phủ lâm thời để cùng gánh vác nhiệm vụ nặng nề mà quốc dân giao phó. Nền móng vững chắc được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyễn Giáp vun đắp từ những ngày đầu thành lập nước và có nhiều đóng góp to lớn cho công tác nội trị, tổ chức xây dựng chính quyền cách mạng nhân dân non trẻ.

TS. Nguyễn Quang Vinh, Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước nhấn mạnh ý nghĩa và vai trò của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền ký nhiều Sắc lệnh quan trọng.

Với chủ đề tham luận: “Sắc lệnh của Chính phủ lâm thời và vị Bộ trưởng được trao quyền ký sắc lệnh”, TS. Nguyễn Quang Vinh – Tổng Biên tập Tạp chí Quản lý nhà nước đã nêu rõ việc ban hành Sắc lệnh được xem là quyền lập pháp trong tình huống khẩn cấp của Chính phủ mà chỉ có người đứng đầu Chính phủ (hoặc người được ủy quyền của người đứng đầu) mới có thẩm quyền ký ban hành. Thời điểm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mới thành công (02/9/1945), Việt Nam đã trở thành nước tự do, độc lập nhưng chưa có Quốc hội, chưa có Hiến pháp, luật… nên Chính phủ lâm thời đã triển khai ban hành Sắc lệnh để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã được Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh trao quyền ký nhiều Sắc lệnh quan trọng.

Tham luận cũng nhấn mạnh, việc Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp kịp thời ký các sắc lệnh quan trọng, đáp ứng những yêu cầu cụ thể và cấp bách của đất nước đang đặt ra như: bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của nhân dân, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ chính quyền non trẻ. Hệ thống sắc lệnh trong thời gian từ 9/1945 – 12/1946 đã góp phần giải quyết lượng công việc đồ sộ, phức tạp, trực tiếp mà lịch sử đang đặt ra, đồng thời, đặt nền móng cho hệ thống pháp luật nước ta trên hầu hết các lĩnh vực và cho công cuộc kháng chiến, xây dựng và phát triển đất nước sau này. Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng – Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, là người đã đặt nền móng cho việc xây dựng một nền hành chính của nước ta hiện nay.

Tại Toạ đàm, TS. Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đã có góc nhìn về sự khẳng định vai trò của thanh niên Việt Nam trong những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Trong việc ban hành các sắc lệnh và thành lập bộ máy Chính phủ lâm thời, nước ta có 13 bộ, trong đó có Bộ Thanh niên. Đây là sự khẳng định vai trò của tầng lớp thanh niên có vị trí rất quan trọng đối với cách mạng Việt Nam, là lực lượng trẻ, tiên phong trong lĩnh hội và phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. Bộ Nội vụ hiện đang giữ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên và đang làm tốt công tác thanh niên trong thời gian qua, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển, sáng tạo, khởi nghiệp, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước bền vững.

TS. Trần Hải Định – Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế với tham luận “Đồng chí Võ Nguyên Giáp với công tác xây dựng chính quyền nhà nước (1945 – 1946)” đã nhấn mạnh vai trò của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp trong việc củng cố, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị năm 1945, trong xây dựng hệ thống chính quyền nhân dân trong đó có việc định hình tổ chức và hoạt động của chính quyền ở trung ương và địa phương. Vai trò của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp là rất quan trọng trong việc tham mưu, ban hành các sắc lệnh nhằm củng cố sự lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị, trong việc chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong cả nước, trong việc phụ trách thành lập Ban dự thảo Hiến pháp năm 1946 – đạo luật cơ bản đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà.

TS. Trần Nghị – Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước nêu vai trò của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp trong việc xây dựng nền móng Hiến pháp, nền hành chính và tổ chức bộ máy chính phủ lâm thời chuẩn mực, chính xác.

TS. Trần Nghị – Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức nhà nước nêu vai trò của Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp trong việc xây dựng thể chế của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà khi Chính phủ lâm thời mới được thành lập, chưa có Hiến pháp, chưa được các nước công nhận là một quốc gia trên bản đồ thế giới. Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh lưạ chọn đồng chí Võ Nguyên Giáp tốt nghiệp loại ưu thuộc ngành Luật của Đại học Đông Dương làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ là hết sức tài tình trong khâu lựa chọn nhân sự (dùng người). Do rất am hiểu về Luật nên Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tham gia xây dựng nền móng Hiến pháp, nền hành chính và tổ chức bộ máy chính phủ lâm thời chuẩn mực, chính xác.

Tổng kết tọa đàm, TS. Đặng Xuân Hoan đã trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên đã tích cực tham gia và có bài viết, bài tham luận tại tọa đàm, góp phần để toạ đàm thành công tốt đẹp với đầy đủ ý nghĩa và mục tiêu đề ra. Cùng với 15 lượt tham luận được trình bày trực tiếp tại toạ đàm trực tuyến, có hơn 50 bài tham luận đã được đăng trong Kỷ yếu Hội thảo với nhiều đóng góp, những câu chuyện, những chia sẻ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tinh thần, đạo đức, tấm gương về Đại tướng luôn sáng ngời trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam, một người học trò vô cùng xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn lo cho Nhân dân, tất cả vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

         Tin, ảnh: Thu Hương