Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Quanlynhanuoc.vn) –  Đã có không biết bao nhiêu nhà nghiên cứu, bao nhiêu tác phẩm nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng vẫn cảm thấy chưa thật sâu sắc và đầy đủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ như vậy khi đến dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, sáng 1/9, nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thủy Nguyên.

Cùng đi, có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương…

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Nói chuyện với cán bộ, công nhân viên Khu di tích, Tổng Bí thư phân tích sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là tư tưởng xuyên suốt, định hướng cho cách mạng Việt Nam, là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư gợi ý, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là gì thì cũng phải hết sức quan tâm nghiên cứu sâu thêm. Đây là vấn đề có tính nhất quán, xuyên suốt tư tưởng cơ bản trong cả cuộc đời hoạt động của Bác Hồ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, trò chuyện với cán bộ, nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thủy Nguyên.

Về đạo đức Hồ Chí Minh, theo Tổng Bí thư cốt lõi là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Cần là cần cù, chịu khó. Kiệm là tiết kiệm, không chỉ tiết kiệm của cải vật chất mà phải tiết kiệm cả thời gian. Liêm là giữ cái liêm sỉ trong sáng, phải biết xấu hổ, tức là phải giữ cho được cái danh dự một con người, danh dự của một đất nước. Chính là sự chính trực, đàng hoàng đúng đắn ngay ngắn. Việc vô lương tâm, vô trách nhiệm không thể là con người chính trực; cái đó thì phải chống cho bằng được.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là tất cả đều vì nước, vì dân, vì việc công, chứ đừng nghĩ đến cá nhân mình. Vì thế, Bác Hồ mới nói, phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Phong cách Hồ Chí Minh là tác phong, cách sống rất giản dị, gần dân, sát dân, học dân, tin dân và luôn kính trọng dân. Suốt cả cuộc đời hoạt động như thế, nhưng đi đâu Bác cũng đi dép cao su, rất giản dị…

Theo Tổng Bí thư, tư tưởng Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại, nhưng cách nói của Người lại nôm na, dễ hiểu. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đó là mong muốn tột bậc của Người: “Nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Nôm na dễ hiểu nhưng lại mang tầm tư tưởng lý luận rất cao.

Đó là kết quả bao năm bôn ba khắp năm châu bốn biển, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và nghiên cứu thực tiễn mới rút ra được. Đó cũng là tư tưởng chỉ đạo về đường lối cách mạng Việt Nam; sau khi đánh đuổi thực dân, đế quốc, chúng ta bắt tay xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, chính là đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay, Đảng ta đang đi theo đúng đường lối này. Câu nói của Bác rất dễ hiểu. Chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ hơn, sâu sắc hơn tư tưởng, cách nói của Người, để giải thích cho nhân dân và khách đến thăm Khu di tích thấy được giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Thủy Nguyên.

Tổng Bí thư nêu rõ, nếu không quán triệt, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh làm sao ta đánh thắng được thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và làm sao đất nước ta có được vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư cho rằng để hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải đọc, phải học, phải nghiên cứu cả Mác, Ăng-ghen, Lênin, rồi các học thuyết mới trên thế giới. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu để phát triển, hoàn thiện tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đây là việc cực kỳ quan trọng này, định hướng cho chúng ta có đường lối đúng đắn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư căn dặn và mong muốn cán bộ, nhân viên Khu di tích cũng cần tiếp tục nghiên cứu để tuyên truyền sâu hơn đầy đủ hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho khách quốc tế và đồng bào ta đến tham quan, nghiên cứu.

Theo: Nhandan.vn