Giải pháp tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật tại tỉnh Lạng Sơn

TS. Nguyễn Minh Sản
Học viện Hành chính Quốc gia
(Quanlynhanuoc.vn) – Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên trong quy trình thực hiện pháp luật, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp đưa pháp luật vào đời sống. Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Lạng Sơn, bài viết đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác này, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, tự giác chấp hành chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công dân.
“Phiên tòa giả định” tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Ảnh: doanthanhnien.vn.
Thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới thuộc vùng Đông Bắc, là nơi sinh sống của 7 dân tộc: Nùng chiếm 41,91%, Tày 35,43%, Kinh 16,99%, Dao 3,5%, Hoa 0,29%, Sán chay 0,6%, Mông 0,17%, dân tộc khác 0,11%. Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính, gồm 10 huyện và 1 thành phố, 200 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 21 xã, thị trấn biên giới thuộc 5 huyện biên giới1. Những năm qua, chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã tích cực triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần giữ vững an ninh – chính trị, trật tự vùng biên giới, nâng cao nhận thức của Nhân dân.

Những thành tựu đạt được

Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn tích cực đổi mới nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Nhìn chung, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đã được chú trọng và tăng cường đổi mới theo hướng đa dạng, thiết thực với từng vùng, từng đối tượng, các phương tiện thông tin đại chúng đã tăng thời lượng phát sóng và mở rộng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; các ấn phẩm pháp luật được phát hành ngày càng nhiều về số lượng, chất lượng được nâng lên. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số được các địa phương quan tâm triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: tuyên truyền miệng, xây dựng mô hình điểm, trợ giúp pháp lý; cấp phát sách, tờ gấp, tài liệu, tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở… Sở Tư pháp phối hợp UBND các huyện,thành phố tổ chức trên 180 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải với khoảng hơn 21.600 lượt người tham dự2.

Về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nội dung trọng tâm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật mới ban hành, phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trên các lĩnh vực; các văn bản luật liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp; chủ trương nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; quy định mới về cải cách hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên… Đặc biệt, Lạng Sơn tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến các vấn đề bức thiết mà dư luận xã hội quan tâm, như: pháp luật về an toàn giao thông; khiếu nại, tố cáo; đất đai, xây dựng; phòng, chống tham nhũng…

Các sở, ban, ngành, các tổ chức đảng, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố đã triển khai, thực hiện tuyên truyền, phổ biến tổng số 680.000 lượt văn bản, tài liệu với nhiều nội dung, như: về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; hôn nhân và gia đình; khiếu nại, tố cáo; đất đai; hộ tịch, giao thông đường bộ; bảo hiểm; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống dịch bệnh Covid-19… Một số đơn vị triển khai tích cực đạt hiệu quả cao, như: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Tư pháp…

Vhình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Một là, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua truyền miệng. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức trên 130.580 hội nghị, tập huấn pháp luật cho hơn 4.262.175 lượt người nghe về nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau; trên 1.500 cuộc hội thảo, tọa đàm với hơn 90.000 lượt người tham dự3. Thông qua hình thức này đã kịp thời truyền tải các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Hai , biên soạn và phát hành tài liệu pháp luật cho các đối tượng. Các cấp, các ngành đã tiến hành biên soạn, phát hành và cấp phát 6.250.000 văn bản, tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật các loại4, bao gồm: sách, sổ tay, tờ rơi, tờ gấp, đĩa CD và tài liệu khác được thể hiện bằng ngôn ngữ rõ ràng, chính xác, dễ hiểu đối với người dân. Đây vừa là hình thức, đồng thời cũng là phương tiện góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ba , phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện các chuyên mục phổ biến, tuyên truyền pháp luật được trên 14.000 tin, bài, phóng sự đăng tải trên trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh (http://pbgdpl.langson.gov.vn) đã thu hút được hàng chục nghìn lượt truy cập. Ngoài ra, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đưa nội dung tuyên truyền lên trang thông tin điện tử bằng tiếng các dân tộc; trang thông tin điện tử của một số ngành khác, như: Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Lạng Sơn… đã tích cực tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trong tỉnh. Các Đài Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở cũng thường xuyên tham gia vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đội ngũ phóng viên, cộng tác viên của Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã tích cực, chủ động nắm bắt cơ sở, đi thực tế viết tin, bài phản ánh kịp thời tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực lao động sản xuất, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Bốn , phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và UBND các huyện, thành phố đã tổ chức và phát động được trên 560 cuộc thi tìm hiểu về pháp luật (gồm cả thi viết và thi sân khấu hóa), thu hút được hơn 150.000 lượt người tham gia5. Các cuộc thi đã tạo ra những đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn.

Năm , phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của các câu lạc bộ. Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cơ sở tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình điểm các “nhóm nòng cốt” trong công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Kết quả đã thành lập được 186 Ban chỉ đạo cấp xã, 424 nhóm nòng cốt về tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư. Phối hợp với các tổ chức thành viên: Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Tư pháp chỉ đạo cơ sở duy trì và thành lập các câu lạc bộ pháp luật, đến nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập được trên 300 câu lạc bộ6. Thông qua hoạt động sinh hoạt định kỳ, các câu lạc bộ đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư vấn pháp luật miễn phí cho hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

Sáu , phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa xét xử lưu động. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện lồng ghép trong các phiên tòa xét xử và việc tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động. Tòa án nhân dân hai cấp đã tổ chức tổng số 238 phiên tòa xét xử lưu động7 đối với các vụ án hình sự nghiêm trọng, tệ nạn xã hội xảy ra tại địa phương, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân đến dự, góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bảy , xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật. Hiện nay, 100% đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và UBND xã, phường, thị trấn đều đã xây dựng được tủ sách pháp luật hoặc ngăn sách pháp luật trong tủ sách chung đặt tại trụ sở cơ quan, với số lượng từ 100 cuốn sách pháp luật trở lên và đa dạng ấn phẩm8, như: sách hỏi – đáp pháp luật, báo pháp luật, tạp chí… Thông qua khai thác tủ sách pháp luật đã giúp cho cán bộ, công chức giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng một phần nhu cầu tìm hiểu, học tập pháp luật của Nhân dân. Hằng năm, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh xây dựng danh mục sách với trên 10 đầu sách pháp luật để tiến hành mua, cấp phát. Bên cạnh tủ sách truyền thống, các ngành, UBND các huyện, thành phố đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh việc khai thác văn bản quy phạm pháp luật thông qua các cơ sở dữ liệu pháp luật trên mạng tnternet, trang thông tin điện tử để phục vụ cho hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình.

Một số hạn chế, bất cập

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa sát với nhu cầu, chưa gắn với trách nhiệm học tập, tìm hiểu pháp luật và hoạt động tập huấn nghiệp vụ của cán bộ, công chức. Chưa thực sự quan tâm đầy đủ đến tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật do địa phương ban hành. Một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chưa phù hợp với tính chất, đặc điểm của đối tượng đặc thù và nội dung cần phổ biến; việc tuyên truyền, giải thích một số chính sách, quy định mới chưa được quan tâm đúng mức.

Cách thức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn thiếu linh hoạt, ít sáng tạo; chưa khắc phục được tính hình thức trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; hiệu quả chưa cao nên chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức chấp hành pháp luật, chưa gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng với thi hành và bảo vệ pháp luật; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được chú trọng đúng mức. Việc phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành Đề án vào các hoạt động chung. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù chưa được quan tâm đúng mức, chủ yếu lồng ghép với các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật chung của tỉnh. Do vậy, một số chương trình, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được triển khai theo đúng đối tượng cụ thể.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

(1) Về nguyên nhân chủ quan.

Thứ nhất, một số sở, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật nên thiếu hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện chưa hết trách nhiệm được giao; chưa bố trí các điều kiện cả về nhân lực, tài chính cho công tác này. Một số thành viên Hội đồng, Ban Thư ký nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm trong chỉ đạo, tham gia hoạt động của Hội đồng. Cơ quan chủ trì một số đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật chưa chủ động triển khai thực hiện; việc phối hợp, lồng ghép thực hiện các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được quan tâm đúng mức.

Thứ hai, đội ngũ công chức tham mưu quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trình độ chưa đồng đều. Các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn thiên về nâng cao kiến thức pháp luật, chưa chú trọng bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, phương pháp cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

(2) Vnguyên nhân khách quan.

Thứ nhất, hệ thống pháp luật đang trong quá trình hoàn thiện, còn thiếu tính ổn định; chưa đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng và đòi hỏi của xã hội, trong khi đó, để làm tốt công tác này đòi hỏi phải kiên trì, thường xuyên, liên tục, vừa làm vừa tổng kết, rút kinh nghiệm.

Thứ hai, thành viên Hội đồng, Ban Thư ký kiêm nhiệm nhiều công việc; ít có thời gian tham gia hoạt động. Nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật thiếu về số lượng, chất lượng chưa đồng đều trong khi khối lượng công việc phải triển khai rất lớn, tập trung vào một thời điểm, nhất là sau khi luật, pháp lệnh mới được thông qua.

Thứ ba, một bộ phận người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa có thói quen tích cực, chủ động tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; trong khi đó, phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động có tính xã hội rất cao, không phát sinh lợi nhuận nên rất khó thu hút sự hỗ trợ, tài trợ của tố chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Một số giải pháp tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại tỉnh Lạng Sơn

Một là, đổi mới nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trước hết, cần tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn để phân tích, đánh giá nhu cầu lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên thực tế, ở mỗi địa phương khác nhau sẽ có nhu cầu tìm hiểu pháp luật ở những lĩnh vực khác nhau, ở các khu công nghiệp của tỉnh, liên quan đến giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, tái định cư… thì nhu cầu tìm hiểu về các quy định của pháp luật đất đai sẽ cao hơn ở những địa phương khác; hoặc những nơi là vùng nguyên liệu cho các nhà máy như vùng trồng na, mía, vùng trồng sắn… thì nhu cầu tìm hiểu pháp luật thường tập trung nhiều vào các quy định của Luật Dân sự,Luật Lao động và các quy định về ký kết hợp đồng kinh tế về mua bán sản phẩm…

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần thiết thực, ngắn gọn, gắn với thực tiễn thực hiện pháp luật tại địa phương để dễ hiểu, dễ nhớ, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; kết hợp giữa phổ biến, giáo dục pháp luật chung với phổ biến pháp luật đặc thù đối với khu vực biên giới, trong đó chú ý đúng mức đến nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đặc thù. Cần bám sát các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các vấn đề nổi cộm.

Bên cạnh những nội dung là các văn bản pháp luật mới, các cơ quan cần tập trung và thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhu cầu và lợi ích cụ thể tại khu vực biên giới, phổ biến những quy định của pháp luật có liên quan đến những vấn đề đang gây bức xúc trên địa bàn khu vực để tránh xảy ra điểm nóng như vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân; xử lý rác thải, nước sạch, vệ sinh môi trường, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, hay vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất giữa chính quyền và nông dân chưa có sự đồng thuận nên thường có nhóm người hay tập trung lôi kéo đông người gây mất trật tự trị an tại trụ sở UBND cấp xã, cấp huyện và các cơ quan chức năng. Vì vậy, cần phải xác định rõ nguyên nhân của những vụ việc gây bức xúc trong dân là do chính quyền chưa tiến hành đầy đủ các bước cần giải quyết theo quy định của pháp luật hay do thiếu hiểu biết pháp luật, còn yếu kém về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật dẫn đến việc nảy sinh những bức xúc không đáng có.

Hai là, lựa chọn hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Với đặc điểm của người dân cũng như đặc điểm về địa lý, văn hóa, kinh tế xã hội ở biên giới tỉnh Lạng Sơn, cần phải ưu tiên lựa chọn những hình thức phù hợp. Đồng thời tập trung nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào một số hình thức sử dụng nhiều nhất, phù hợp nhấttrên cơ sở tìm nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng về phong tục, tập quán, lắng nghe, tiếp thu ý kiến cũng như phải bám sát vào đặc điểm và nhu cầu của từng khu vực, từng nhóm đối tượng cụ thể trong đồng bào khu vực biên giới để tổ chức thực hiện. Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền, vận động, lấy được sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, người có uy tín, có chức sắc tại các thôn, làng trong phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới, bởi đây thường là những người có tiếng nói, được sự đồng tình, tin tưởng của Nhân dân tại các khu vực này.

Phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan thông tấn, báo chí; tăng cường chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật, bảo đảm thời lượng phát sóng cho các chuyên trang, chuyên mục này. Bên cạnh duy trì, phát triển các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống, các sở, ban, ngành cần sáng tạo, áp dụng nhiều hình thức, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật mới, phù hợp với đối tượng, địa bàn.

Ba là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường và đổi mới toàn diện, sâu sắc sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền tại khu vực biên giới đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật. Cần coi đây là một công cụ hữu hiệu để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Tập trung vận hành, khai thác hiệu quả trang thông tin điện tử, mạng xã hội của tỉnh. Tăng cường triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như: Facebook, Zalo, Youtube và các mạng xã hội khác. Khuyến khích cán bộ và người dân tìm hiểu thông tin pháp luật trên các kênh truyền hình pháp luật; các diễn đàn trực tuyến nhằm kết nối, chia sẻ thông tin, nhu cầu tìm hiểu pháp luật.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cơ sở và cán bộ tư pháp. Huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. Khuyến khích, huy động cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các luật sư, luật gia… tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, trao đổi, thảo luận, bình luận, phổ biến pháp luật trực tuyến. Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức có kinh nghiệm công nghệ thông tin; hợp tác, giới thiệu giải pháp công nghệ tiên tiến về công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp với các nhà mạng cung cấp dịch vụ viễn thông xây dựng mạng lưới tổng đài điện thoại, các chương trình tin nhắn miễn phí phục vụ việc tra cứu thông tin pháp luật, kênh truyền hình pháp luật được xây dựng; các diễn đàn trực tuyến được tổ chức nhằm kết nối, chia sẻ thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

Phát triển nền tảng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải đáp pháp luật từ xa…Tăng cường các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, cần lấy chính các phương tiện truyền thông mới và không gian mạng làm phương tiện và nền tảng chủ đạo để khắc chế thủ đoạn dùng không gian mạng để chống phá ta của các thể lực thù địch theo phương châm “lấy độc trị độc”, tận dụng những ưu thế của phương tiện truyền thông mới để phản tuyên truyền lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện về thể chế, chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là kinh phí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chính sách xã hội hóa trong công tác này.

Bốn là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế với địa phương khu vực biên giới của Trung Quốc về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác tư pháp dựa trên mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thông tin trong giải quyết các vấn đề về luật pháp và công tác tư pháp.

Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan của các tỉnh biên giới hai nước nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở để người dân nắm rõ, tuân thủ pháp luật của hai nước, đặc biệt là người dân khu vực biên giới.

Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng Công an Biên phòng Trung Quốc thường xuyên tổ chức những hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, như: tổ chức Ngày tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân; tổ chức phát tờ rơi giúp Nhân dân và du khách nhận thức rõ các hiệp định, quy địnhvề quy chế quản lý biên giới và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Từ đó, góp phần nâng cao tinh thần tự giác, tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống khủng bố, xuất nhập cảnh trái phép; giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Chú thích:
1. Khái quát đặc điểm tình hình tỉnh Lạng Sơn. https://www.langson.gov.vn, truy cập ngày 13/3/2022.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Báo cáo số 336/BC-UBND ngày 12/8/2022 tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
Tài liệu tham khảo:
1. Dương Công Luyện. Lạng Sơn với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề năm 2016.
2. Nguyễn Quốc Sửu. Giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Sách chuyên khảo). H. NXB Chính trị quốc gia – Sự thật, 2011.
3. Nguyễn Tất Viễn (chủ biên). Các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả. H. NXB Tư pháp, 2018.
4. Ngân Vũ. Giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động khảo sát, đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số 01/2021.
5. Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới, https://moha.gov.vn, truy cập ngày 28/5/2023.
6. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. https://cspl.mic.gov.vn, ngày 27/12/2022.
7. TS. Nguyễn Minh Sản (chủ nhiệm). Đề tài khoa học cấp tỉnh: Nghiên cứu giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới của tỉnh Lạng Sơn. Công nhận kết quả thực hiện theo Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 21/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.