Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch tại Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng 

Thiếu tá Phạm Hữu Mạnh
Học viện Chính trị, Bộ Quốc Phòng

(Quanlynhanuoc.vn) – Bài viết tập trung khái quát thực trạng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch trong thời gian qua; chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm, từ đó, đề xuất một số giải pháp phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới của các học viên tại Học viện Chính trị.

Từ khóa: Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; học viên; Học viện Chính trị; hệ đào tạo; cán bộ chính trị; thời kỳ mới.

1. Đặt vấn đề

“Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý mà Nhân dân trao tặng cho Quân đội nhân dân Việt Nam, phản ánh lòng tin yêu, sự kỳ vọng, tin tưởng, mong muốn quân đội ta mãi mãi xứng đáng là quân đội của dân, do dân, vì dân. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch, Học viện Chính trị cũng chính là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động giáo dục – đào tạo tại Học viện, giúp cho mỗi học viên có đủ trình độ, năng lực đáp ứng đủ tiêu chuẩn đầu ra theo mô hình đào tạo; đồng thời, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kiên định, vững vàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao sau khi ra trường. 

Nghiên cứu, nắm vững thực trạng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch và đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của đội ngũ này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực trong thời kỳ mới.

2. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của đội ngũ học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch

Đây là những sĩ quan đã được đào tạo cơ bản về chính trị (ở Trường Sĩ quan Chính trị – Đại học Chính trị hoặc chuyển loại chính trị ở các học viện, nhà trường khác trong quân đội), có trình độ học vấn cao đẳng và đại học. Đội ngũ này đã trải qua cương vị công tác chính trị viên tiểu đoàn hoặc cán bộ chính trị cấp tương đương, được tuyển chọn ở các đơn vị trong toàn quân về đào tạo tại Học viện Chính trị. Với độ tuổi trung bình dưới 40, học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch là lực lượng trẻ, có sức khỏe, giàu nghị lực, ham học tập, nghiên cứu, có khát vọng cống hiến. Lực lượng học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch đã và đang góp phần xây dựng Học việnvững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Những năm qua, việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch được thực hiện có nề nếp, hiệu quả. Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng các lực lượng sư phạm trong Học viện Chính trị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cho các đối tượng trong toàn Học viện nói chung, học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch nói riêng. Các khoa giáo viên trong Học viện đã chú trọng gắn nội dung, hình thức phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với các khâu, các bước, các hình thức của quá trình giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Đội ngũ giảng viên thông qua truyền thụ kiến thức từng chủ đề, bài giảng đã kết hợp tốt việc dạy “chữ” với rèn “người”, hình thành những phẩm chất nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” cho học viên. Cán bộ quản lý đã thực hiện tốt các hoạt động học tập, rèn luyện học viên theo mục tiêu đào tạo và yêu cầu nhiệm vụ của họ sau khi ra trường. Nội dung, hình thức, phương pháp phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên được gắn với các hoạt động của hệ, lớp, tổ, bảo đảm tính phong phú, đa dạng; phù hợp với từng thời điểm và nhiệm vụ của học viên.

Việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch được kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”. Gắn kết chặt chẽ giữa phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên với các hoạt động thi đua khen thưởng và xây dựng môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh ở Hệ, lớp, tổ. Chủ động phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; những biểu hiện tốt về phẩm chất đạo đức, lối sống đúng chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên được khuyến khích, biểu dương. Những biểu hiện sống, làm việc xa rời các tiêu chí, chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” được phê bình, nhắc nhở kịp thời thông qua sinh hoạt đảng và đơn vị. 

Từng học viên đã chủ động xây dựng nội dung tự tu dưỡng, rèn luyện, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thông qua hoạt động học tập, noi theo những tấm gương của giảng viên, cán bộ quản lý và học hỏi lẫn nhau. Tập thể các tổ, lớp luôn có sự đồng cảm, tôn trọng nhân cách, chia sẻ giúp đỡ nhau trong học tập, công tác cũng như trong đời sống hàng ngày, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ học tập, rèn luyện. Trong quá trình giao lưu, tiếp xúc với Nhân dân, học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch luôn thể hiện đúng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, được Nhân dân tin tưởng, yêu quý, tôn trọng. 

Những kết quả đạt được trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên góp phần tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị. Chất lượng các mặt công tác được nâng lên, đơn vị ổn định phát triển, Đảng bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Hằng năm, 100% cán bộ, học viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã tổ chức quán triệt, học tập, bồi dưỡng cho 1.069 lượt học viên về các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn việc phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”; tổ chức 15 buổi giao lưu, tiếp xúc với nhân dân đơn vị kết nghĩa, tuyên truyền về giá trị phẩm chất văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”1

Bên cạnh nỗ lực và thành tích đã đạt được, việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch còn bộc lộ những hạn chế nhất định. Trong đó, công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra của các chi ủy, chi bộ, lớp có thời điểm chưa kịp thời, chưa có nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả để khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lớp (học viên kiêm chức) còn chưa thật sâu sát, thiếu kiên quyết trong duy trì, kiểm tra và chấn chỉnh. Tính tích cực, tự giác trong học tập, rèn luyện của học viên có thời điểm chưa cao. Thực tế, còn một số đảng viên xác định động cơ, thái độ trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện một số nhiệm vụ chưa cao”2. Một số ít học viên chưa thực sự chú trọng tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; chưa tạo được bước nhảy vọt về phẩm chất, nhân cách theo những đặc trưng cơ bản của “Bộ đội Cụ Hồ.

3. Một số đề xuất giải pháp 

Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương  đã chỉ rõ: “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân là nhiệm vụ chính trị trong tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Quân đội”3. Quán triệt quan điểm trên, để khắc phục kịp thời những hạn chế, tạo bước chuyển biến vững chắc trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch, cần thực hiện tốt một số nội dung giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các chủ thể về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; trong thực tiễn hoạt động cần có mục đích đúng đắn, có tổ chức, tự giác chủ động và trách nhiệm cao. Chỉ trên cơ sở thống nhất về nhận thức mới tạo được sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm, của các chủ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tập trung, thống nhất hoạt động phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng, tác động đến hiệu quả, chất lượng của hoạt động phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng của Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch chủ động nghiên cứu quán triệt quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc Phòng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy, Ban Giám đốc, hướng dẫn của cơ quan chính trị về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới vào thực tiễn. Từ đó, xác định đúng phương hướng, nội dung, biện pháp lãnh đạo phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới của học viên. Xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời những ưu điểm, hạn chế của hoạt động phát huy; đấu tranh với những biểu hiện sai trái trong nhận thức và hành động.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp phát huy cần phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học viên nhằm đáp ứng kịp xu thế vận động chung của sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng Học viện hiện nay. Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa trang bị tri thức với bồi dưỡng, xây dựng tình cảm và rèn luyện thói quen hành vi tốt đẹp của học viên theo chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”. Thực hiện tốt việc kiểm tra, điều chỉnh nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục phù hợp với thực tiễn hoạt động của từng cá nhân và đơn vị.

Bốn là, đề cao trách nhiệm cá nhân học viên trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đây là quá trình phức tạp, không kém phần khó khăn, là việc “tự thân” của mỗi người nên luôn tiềm ẩn những tư tưởng, hành động tự phát, tiêu cực và đòi hỏi sự kiên trì, dũng cảm và quyết tâm chính trị rất cao của mỗi học viên để đấu tranh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và những tác động ảnh hưởng không tốt. Chính vì vậy, mỗi học viên luôn phải khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn có nhiều cán bộ, Đảng phải giúp cho cán bộ tự học tập, Đảng đã giúp, cán bộ phải chịu khó học tập”4, đề cao trách nhiệm, tính tích cực, chủ động, tự giác trong gìn giữ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.  

Năm là, chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, huy động sự tham gia của các lực lượng trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, hạn chế thấp nhất những vi phạm. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp trong đơn vị, chú trọng xây dựng môi trường sư phạm ở đơn vị thực sự trong sạch, lành mạnh, dân chủ, làm theo chức trách, hành động theo điều lệnh. Giải quyết tốt mối quan hệ cấp trên – cấp dưới, đồng chí, đồng đội, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Chăm lo xây dựng tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân vững mạnh, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong các hoạt động phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới của học viên.

4. Kết luận 

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới của học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch tại Học viện Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo của Học viện. Bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, hoạt động này chịu sự tác động, chi phối bởi những yêu tố cả khách quan, chủ quan. Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể tham gia và tính tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo chuẩn mực phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của mỗi học viên Hệ đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật, chiến dịch đóng vai trò quyết định.

Chú thích:
1, 2. Đảng ủy Hệ Lục quân. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Hệ Lục quân tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Hệ Lục quân nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 10/4/2020
3. Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.
4. Hồ Chí Minh toàn tậpTập 5. H. NXB Chính trị quốc gia, 2011, tr. 16.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIITập I, II. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021.
2. Đảng bộ Học viện Chính trị. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI. Hà Nội, 2020.