Cải cách hành chính

Vai trò của cải cách hành chính trong công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

(QLNN) - Cải cách hành chính có mối liên hệ chặt chẽ với công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Cải cách hành chính nếu được thực hiện hiệu lực, hiệu quả sẽ góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước, giảm tệ tham nhũng, quan...

Tinh giản biên chế hành chính – Từ chủ trương đến hiện thực

(QLNN) - Tinh giản biên chế - từ chủ trương đến hiện thực đang còn là một khoảng cách và nếu không có những giải pháp mang tính đột phá thì chắc chắn sẽ không đưa lại kết quả mong muốn. Để khắc phục được tình trạng trên, trước hết...

Kinh nghiệm cải cách hành chính ở tỉnh Quảng Ninh

(QLNN) - Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp, giám sát của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức xã...

Áp dụng giá dịch vụ trong cải cách cung ứng dịch vụ công

(QLNN) - Trước đây, chúng ta thường phân định khá rạch ròi giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân, tuyệt đối hóa vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Các dịch vụ công thiết yếu hầu hết đều do Nhà nước trực tiếp cung ứng...

Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tại các trường đại học công lập – Thực trạng và giải pháp

(QLNN) - Hiện nay, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, tạo khung pháp lý để các trường đại học công lập tổ chức các hoạt động tài chính một cách hiệu quả hơn, đáp ứng mục tiêu, thực hiện sứ mệnh của mình. Tuy nhiên thực tế...

Chấm điểm để xử lý cán bộ kém – Bài học từ Thanh Hóa

(QLNN) - Thời gian gần đây dư luận hết sức ủng hộ quyết định xử lý mạnh tay dựa trên kết quả “chấm điểm” mức độ hoàn thành nhiệm vụ của những người đứng đầu các cơ quan ở tỉnh Thanh Hóa. Bài viết sau sẽ giới thiệu cụ...

Cải cách hành chính ở Việt Nam hướng tới hội nhập quốc tế và cộng đồng Asean

(QLNN) - Hội nhập quốc tế và Cộng đồng ASEAN là xu hướng mang tính tất yếu của các nước khu vực Đông Nam Á. Những giá trị chung của hội nhập đòi hỏi mỗi quốc gia phải tự đổi mới mình để tận dụng thời cơ, vượt qua...

Thành phố Hồ Chí Minh – Những cải cách độc đáo

(QLNN) - Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế và là đô thị phát triển vào bậc nhất của của cả nước, mỗi năm tạo ra trên 20% GDP cả nước và đóng góp trên 1/3 ngân sách quốc gia. Với đà phát triển kinh tế...