Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổ chức và hoạt động của Quốc hội khoá XIV – Thực trạng, nguyên nhân, phương hướng và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của...

Quốc hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành trọng trách được giao phó

(Quanlynhanuoc.vn) – Nhìn lại chặng đường 5 năm qua (2016-2021), dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, Quốc hội khóa XIV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng cao nhất để hoàn thành trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó. Tại...

Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội ở trung ương và địa phương

(Quanlynhanuoc.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14, ngày 11/1/2021, dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội ở trung ương và địa phương như sau:   Nguồn: daihoi13.dangcongsan.vn

Độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 20/01/2021, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong Hướng dẫn nêu rõ, người muốn ứng cử đại biểu...

Bộ Nội vụ giới thiệu Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Quanlynhanuoc.vn) - Sáng ngày 11/3/2021, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân và Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Vũ Đăng Minh chủ...