Trang chủ Chuyên mục Dân số và Phát triển

Dân số và Phát triển

Chỉ số phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020

(Quanlynhanuoc.vn) - Phát triển con người chính là sự phát triển mang tính nhân văn. Đó là sự phát triển vì con người, của con người và do con người. Quan điểm phát triển con người nhằm mục tiêu mở rộng cơ hội lựa chọn cho người dân và...

Tăng trưởng xanh với quyền con người

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh gắn với quyền con người từ năm 2011 đến nay đã và đang thúc đẩy quyền tham gia của cá nhân, cộng đồng vào sinh kế xanh, lối sống xanh theo hướng hài hòa giữa con người với kinh...

Giải pháp thay đổi nếp nghĩ, cách làm đối với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu góp phần bảo đảm an sinh xã hội

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã đẩy mạnh nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, quá trình thực hiện các chính sách vẫn bộc lộ nhiều hạn chế nhất định....

Về bảo đảm quyền nhà ở đối với phụ nữ di cư

(Quanlynhanuoc.vn) - Một trong những nhu cầu cơ bản của phụ nữ di cư là vấn đề nhà ở. Với đặc thù về giới và giới tính, phụ nữ di cư cần chỗ ở an toàn, bảo đảm về sinh hoạt hằng ngày hơn nam giới. Đây cũng là...

Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là một trong những tiêu chí đánh giá phát triển con người của một quốc gia. Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định về hoạt động bình đẳng giới và nâng cao vị thế của...

Hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần bảo đảm ổn định chính trị - xã hội,...

Công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu

(Quanlynhanuoc.vn) - Lai Châu là tỉnh có địa bàn trải rộng, đường biên giới kéo dài, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, người dân tộc thiểu số chiếm trên 87%. Điều kiện kinh tế - xã hội của Lai Châu còn nhiều khó khăn, do xuất...

Vai trò của gia đình trong việc hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ

(Quanlynhanuoc.vn) - Gia đình có vai trò quan trọng trong xây dựng việc hình thành tính cách, tâm lý, tình cảm cũng như tinh thần cho sự hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, ảnh hưởng...

Tăng cường giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là giai đoạn biến các ý tưởng chính sách này thành các hoạt động và các kết quả cụ thể trong thực tế. Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự tham gia...

Tổng quan về bức tranh dân số thế giới đến năm 2021

(Quanlynhanuoc.vn) - Vào đầu tháng 8 hằng năm, Cục Tham chiếu dân số Hoa Kỳ (PRB) công bố báo cáo về tình trạng dân số thế giới. Báo cáo sẽ cung cấp cho chúng ta một bức tranh tổng quan về tình trạng dân số toàn thế giới, cả...