Dân số và Phát triển

Di dân từ nông thôn đến thành thị – Một số khuyến nghị chính sách

(Quanlynhannuoc) - Di dân từ nông thôn đến thành thị nguyên nhân chủ yếu do người dân tìm kiếm việc làm hoặc tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn đã trở thành một phần của quá trình tăng trưởng kinh tế nhanh; đồng thời, cũng tạo ra những thách...

Chính sách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Dân số Việt Nam chính thức bước vào quá trình già hóa từ năm 2011 với 7% dân số trong độ tuổi từ 60 trở lên. Vì vậy, hoạch định chính sách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người cao tuổi là nhiệm vụ quan trọng...

Thực hiện chính sách cho người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dành cho người cao tuổi ở Việt Nam là cần thiết. Bài viết khái quát hệ thống chính sách, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện chính sách cho người cao tuổi hiện nay; đồng thời...

Hoàn thiện chính sách dân số ở Việt Nam trong tình hình mới

(Quanlynhanuoc.vn) – Hoàn thiện chính sách dân số ở nước ta là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Nó yêu cầu tính đồng bộ, phù hợp, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng dân số. Bài viết phản ánh nội dung chính sách dân số hiện hành;...

Giải pháp nâng cao chất lượng dân số ở nông thôn Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao chất lượng dân số ở nông thôn là cấp thiết giúp tránh được nguy cơ suy giảm chất lượng dân số do tỷ lệ sinh ở các vùng khó khăn tăng nhanh hơn ở thành thị, trong khi mọi điều kiện sống, làm việc và...

Một số giải pháp quản lý nhà nước về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Mức sinh là thông tin đầu vào quan trọng phục vụ cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách về dân số và phát triển. Tỷ số giới tính khi sinh là chỉ số cơ bản làm thước đo phản ánh cơ cấu dân số...

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dân số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Dân số vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, do đó, công tác dân số luôn là một trong những vấn đề rất được quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới ở mọi thời đại bởi dân số và phát triển...

Những vấn đề cần nghiên cứu và giảng dạy khi chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Bài viết trình bày tình trạng và xu hướng dân số của nước ta nhằm làm sáng rõ cơ sở thực tiễn...

Nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiến lược dân số là một trong những vấn đề hàng đầu tác động trực tiếp đến nền kinh tế - xã hội; là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Vì vậy, đầu tư cho công tác dân số là...

Sự mất cân bằng sinh ở Việt Nam và giải pháp điều chỉnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt phụ nữ ở tất cả các nhóm tuổi trong tương lai. Điều này sẽ tác động tới quá trình hình thành và cấu trúc gia đình, đặc biệt là...