Dân số và Phát triển

Giải pháp nâng cao chất lượng dân số ở nông thôn Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Nâng cao chất lượng dân số ở nông thôn là cấp thiết giúp tránh được nguy cơ suy giảm chất lượng dân số do tỷ lệ sinh ở các vùng khó khăn tăng nhanh hơn ở thành thị, trong khi mọi điều kiện sống, làm việc và...

Một số giải pháp quản lý nhà nước về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Mức sinh là thông tin đầu vào quan trọng phục vụ cho việc xây dựng và thực hiện các chính sách về dân số và phát triển. Tỷ số giới tính khi sinh là chỉ số cơ bản làm thước đo phản ánh cơ cấu dân số...

Một số giải pháp nâng cao chất lượng dân số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) – Dân số vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, do đó, công tác dân số luôn là một trong những vấn đề rất được quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới ở mọi thời đại bởi dân số và phát triển...

Những vấn đề cần nghiên cứu và giảng dạy khi chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Bài viết trình bày tình trạng và xu hướng dân số của nước ta nhằm làm sáng rõ cơ sở thực tiễn...

Nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

(Quanlynhanuoc.vn) - Chiến lược dân số là một trong những vấn đề hàng đầu tác động trực tiếp đến nền kinh tế - xã hội; là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Vì vậy, đầu tư cho công tác dân số là...

Sự mất cân bằng sinh ở Việt Nam và giải pháp điều chỉnh

(Quanlynhanuoc.vn) - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt phụ nữ ở tất cả các nhóm tuổi trong tương lai. Điều này sẽ tác động tới quá trình hình thành và cấu trúc gia đình, đặc biệt là...

Chính sách đối với người cao tuổi Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Mặc dù chính sách đối với người cao tuổi ở nước ta thời gian gần đây đã có nhiều cải thiện giúp bảo đảm đời sống vật chất cũng như tinh thần của người cao tuổi nhưng bên cạnh đó hệ thống chính sách đối với người...

Hội thảo khoa học: “Củng cố chương trình, hướng dẫn giảng dạy dân số và phát triển tại Học viện Hành chính Quốc gia”

(Quanlynhanuoc.vn) - Thực hiện chương trình công tác phối hợp giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020, sáng ngày 02/12/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia và Tổng cục Dân số - Kế hoạch...

Công tác truyền thông về dân số giai đoạn 2020-2030

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời gian qua, công tác truyền thông, vận động về dân số của các cấp, các ngành và toàn dân có bước đột phá, là giải pháp cơ bản để đạt được các mục tiêu của công tác dân số, góp phần to lớn vào phát...

Báo chí với vai trò tham gia củng cố chương trình, hướng dẫn giảng dạy dân số và phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) - Báo chí là một trong những công cụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của Đảng; đồng thời, là cầu nối, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, những nhu cầu thiết yếu của Nhân dân với Đảng và Nhà...