Đào tạo, bồi dưỡng

Áp dụng mô hình đào tạo dựa trên năng lực trong xác định nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức

(QLNN) - Trong tiến trình cải cách nền hành chính của mỗi quốc gia, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, bởi con người là trung tâm của mọi cuộc cải cách. Để hướng tới mục tiêu phát...

Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nền công vụ kiến tạo, liêm chính

(QLNN) - Chỉ có thể xây dựng một nền công vụ kiến tạo, liêm chính, hiệu lực và hiệu quả khi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ với tinh thần tận tụy, mẫn cán. Đây không chỉ là quyền và nghĩa vụ của...

Quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

(QLNN) - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được coi là công cụ cơ bản trong việc phát triển và nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức. Do đó, quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng là chiến lược quan trọng ở hầu hết...

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nữ góp phần nâng cao vị thế phụ nữ Việt Nam

(QLNN) - Một trong những tiến bộ vượt bậc của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự trưởng thành và đóng góp lớn lao của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) nữ. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, sự nghiệp đổi mới...

Vai trò, trách nhiệm, năng lực của giảng viên trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

(QLNN) - Giảng viên có vai trò quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức (CBCC). Với những điều kiện như nhau, cơ sở ĐTBD nào có được đội ngũ giảng viên có năng lực giảng dạy tốt thì công tác ĐTBD ở...

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển trong tình hình mới – Nhìn từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng

(QLNN) Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của...

Đào tạo và bồi dưỡng các giá trị nhân văn cho cán bộ, công chức

(QLNN) - Trong cuộc sống của nhân loại, không có gì sánh bằng những giá trị văn hóa, bởi chính những giá trị ấy góp phần to lớn làm nên sự vĩnh cửu của mỗi dân tộc, bởi chỉ có văn hoá mới làm nên nhân cách, trí tuệ,...

Những bất cập trong chế độ việc làm của khu vực công hiện nay – Nhìn từ góc độ lý luận

(QLNN) - Trong quản lý nguồn nhân lực của khu vực công, việc xác định một chế độ việc làm rõ ràng với những quy định mang tính chất khả thi cho các bên có liên quan là vấn đề quan trọng. Bởi vì, chính đây sẽ đem lại...

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ khái niệm đến nhận thức và hành động

(QLNN) - Lâu nay chúng ta dùng khái niệm “đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức” đến mức thông dụng. Không làm cái việc “chẻ sợi tóc” của từng chữ, nhưng có thể thấy, từ cách dùng chữ như thế đã thể hiện cách nghĩ, cách làm mà...

Tự học từ kinh nghiệm để nâng cao năng lực giảng dạy

(QLNN) - Từ kinh nghiệm tự học của bản thân qua nhiều năm trong nghề nhà giáo, tác giả bài viết chia sẻ kinh nghiệm tự học với hy vọng giúp ích được phần nào cho các bạn trẻ - những người muốn luôn tự hoàn thiện mình để...