Hành chính doanh nghiệp

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo số liệu khảo sát nhanh của Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) thực hiện trong tháng 8 vừa qua với tổng số 21.517 doanh nghiệp, có 69% (tương đương với 14.890 doanh nghiệp) tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh do dịch bệnh...

Hợp tác đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tỷ lệ thanh niên Việt Nam thất nghiệp năm 2020 có thể lên tới 13,2% - cao gần gấp đôi năm 2019 (chỉ 6,9%)1. Sinh viên ra trường không tìm được việc làm, trong khi đó...

Quản lý khủng hoảng truyền thông doanh nghiệp – vấn đề và giải pháp

(Quanlynhanuoc.vn) - Giống như bất cứ sự kiện khủng hoảng nào, khủng hoảng truyền thông là sự kiện phát sinh bất ngờ, ngoài dự kiến, đòi hỏi phải có sự ứng phó kịp thời và khôn khéo để kiểm soát dư luận. Bởi khi khủng hoảng xảy ra sẽ...

Thiết lập các “doanh nghiệp xanh” tiến tới hình thành các “vùng xanh” – giải pháp phối hợp nguồn lực công – tư nhằm chống dịch Covid-19 hiệu quả

(Quanlynhanuoc.vn) - Việc thiết lập các “Doanh nghiệp xanh" tiến tới hình thành các “vùng xanh" tại Việt Nam không chỉ có tác dụng duy trì sản xuất - kinh doanh trong nước mà sẽ đặc biệt hiệu quả để truyền thông và gia tăng niềm tin từ các...

Thị trường thương mại, dịch vụ nội địa – thực tiễn, vấn đề và giải pháp cho thời gian tới

(Quanlynhanuoc.vn) - Công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo và khởi xướng đã mang lại những thành tựu to lớn trong việc phát triển thị trường nội địa trên nhiều khía cạnh và bình diện khác nhau. Thương mại và thị trường đã góp phần tạo nên...

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp – chìa khóa của sự thành công

(Quanlynhanuoc.vn) – Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang trở thành xu hướng toàn cầu trong các tổ chức, doanh nghiệp. Ở Việt Nam, mô hình chuyển đổi số giúp Chính phủ cải thiện dịch vụ công, phục vụ nhu cầu của người dân hiệu...

Trải nghiệm 21 ngày đọc thú vị cùng Sunshine Maple Bear qua dự án Sunshine Readers

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong 21 ngày, thông qua những thử thách đọc/nghe đọc vô cùng thú vị từ dự án Sunshine Readers của Sunshine Maple Bear, các bạn nhỏ sẽ có cơ hội trải nghiệm với nhiều cuốn sách tiếng Anh hấp dẫn, thu nạp kiến thức phong phú, hình...

Những hạn chế, tồn tại khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm chuyển đổi về sở hữu trong các doanh nghiệp nhà nước, tạo động lực cho các doanh nghiệp phát triển. Bài viết phân tích thực trạng hạn chế,...

Đổi mới quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở địa phương.

(Quanlynhanuoc.vn) - Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở địa phương tác động trực tiếp đến sự phát triển của khu vực này. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân đạt được nhiều kết quả đáng...

Luật Doanh nghiệp năm 2020: cải cách quản trị và nâng cao chất lượng doanh nghiệp

(Quanlynhanuoc.vn) - Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã tiến một bước dài theo hướng nâng cấp chất lượng doanh nghiệp, thông qua những sửa đổi có tính đột phá đối với khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế sẽ là nền tảng quan trọng...