Hành chính doanh nghiệp

Vì sao doanh nghiệp cần đổi mới sáng tạo – Bài 1

(QLNN) – Thế giới đang phát triển rất nhanh chóng do sự dẫn dắt của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và cùng với các yếu tố khác, điều này đang có tác động rất lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung và hoạt động của...

Giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững khi tham gia AEC

(QLNN) - Việc xây dựng một ASEAN thống nhất còn giúp các nhà đầu tư lớn nhìn ASEAN như một sân chơi chung, ở đó có khối nguồn lực thống nhất, đặc biệt là nguồn nhân lực có kỹ năng với giá còn tương đối rẻ. Mặt khác, ACE...

Về hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm

(QLNN) - Ngày 28/02/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 19/2005/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm (GTVL), đánh dấu một bước ngoặt mới trong quản lý nhà nước (QLNN) về hoạt...

Đổi mới quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

(QLNN) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, để việc tham gia các FTA thế hệ mới của Việt Nam mang lại kết quả khả quan, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước đối với khối doanh nghiệp nói chung và...

Công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019

(QLNN) - Chiều ngày 10/7/2019, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới...

Các nguyên tắc về đổi mới điều hành trong hoạt động văn phòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa

(QLNN) - Trong Chiến lược phát triển kinh tế đất nước, Đảng và Chính phủ đã nhìn nhận đầy đủ hơn về tầm quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Ứng dụng khoa học – công nghệ trong công tác đầu tư xây dựng tại Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

(QLNN) - Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (tiền thân là Nhà máy đèn Bờ Hồ, xây dựng từ năm 1892) được thành lập theo Quyết định số 738/QĐ-BCT ngày 05/02/2010 của Bộ Công thương. Là một trong năm tổng công ty (TCT) phân phối điện...

Đào tạo, bồi dưỡng công chức ngành dự trữ nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

(QLNN) - Tổng cục Dự trữ nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ nhà nước (DTNN); trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ được Chính...

Một số giải pháp thúc đẩy chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam

(QLNN) - Tăng trưởng kinh tế được coi là nền tảng để xóa đói, giảm nghèo và phát triển con người. Vấn đề đáng quan tâm là tính bền vững của quá trình tăng trưởng này. Một số mô hình tăng trưởng hiện nay đang làm cạn kiệt và...

Các nguyên tắc về đổi mới điều hành trong hoạt động văn phòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa

(QLNN) - Trong Chiến lược phát triển kinh tế đất nước, Đảng và Chính phủ đã nhìn nhận đầy đủ hơn về tầm quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Đặc biệt, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...