Quản trị số

Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo tại các nước đang phát triển

(Quanlynhanuoc.vn) - Theo nhận xét của các chuyên gia Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và có nhiều tác động khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ...

Quản lý chuyển đổi số trong tổ chức

(Quanlynhanuoc.vn) - Chuyển đổi số (Digital Transformation) hiện nay là một phần quan trọng nằm trong xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0. Khó có một định nghĩa rõ ràng và cụ thể về chuyển đổi số vì quá trình áp dụng chuyển đổi số sẽ...

Một số nội dung cần lưu ý khi khai thác và sử dụng thông tin trên mạng

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày nay, việc khai thác và sử dụng thông tin trên mạng (môi trường mạng, không gian mạng) đã trở nên thường xuyên và quen thuộc với tất cả mọi người, đem lại những lợi ích to lớn bởi sự thuận tiện, nhanh chóng trong việc tìm...

Kinh nghiệm chuyển đổi số tại E-xtô-ni-a

(Quanlynhanuoc.vn) - Cộng hòa E-xtô-ni-a là quốc gia ở Bắc Âu với diện tích hơn 45.000km2 và dân số hơn 1,3 triệu người. Hiện nay, E-xtô-ni-a được coi là một trong những xã hội điện tử tiên tiến nhất trên thế giới. E-xtô-ni-a cũng là một trong số những...

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số

(Quanlynhanuoc.vn) - TP. Hồ Chí Minh hiện đang phải căng mình chống dịch Covid-19, nhiều thành phần kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, hoạt động đầu tư sụt giảm. Để khắc phục và giảm bớt khó khăn do dịch bệnh Covid-19,...

Phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa gắn với kinh tế số tại Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm qua, phương thức lãnh đạo của Ðảng, hoạt động của Nhà nước từng bước được đổi mới phù hợp hơn với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới, với...

Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về đẩy mạnh chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) - Những năm gần đây, việc thực hiện chuyển đổi số bước đầu đem lại một số kết quả nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và từng ngành, lĩnh vực nói riêng. Đại hội XIII của Đảng đã...

Chiến lược về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

(Quanlynhanuoc.vn) - Ngày 15/6/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ban hành Chiến lược...

Thúc đẩy phát triển kinh tế số nhanh và bền vững

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong thời đại bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số đã và đang trở nên phổ biến và là xu hướng tất yếu đối với bất cứ quốc gia nào nếu không muốn tụt lại phía sau. Văn kiện Đại hội XIII...

Một số khó khăn, tồn tại trong quá trình xây dựng, phát triển và hoạt động của Chính phủ điện tử ở Việt Nam  

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong những ưu tiên...