TP. Hồ Chí Minh ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số

(Quanlynhanuoc.vn) – Uỷ ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (gọi tắt HCM DTI) và kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống này để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan mức độ thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương trên địa bàn Thành phố.
Xếp hạng tổng thể chuyển đổi số các sở, ngành. (Dữ liệu mang tính minh họa sẽ thay thế bằng dữ liệu kết quả đánh giá vận hành chính thức trong quý 2 năm 2023).

Nội dung bộ chỉ số HCM DTI được xây dựng dựa trên 6 chỉ số chính và 32 chỉ số thành phần để thực hiện đánh giá và đo lường mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị một cách tổng thể về nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng và các hoạt động chuyển đổi số bao gồm: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

Bắt đầu từ năm 2023, kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các đơn vị sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông công bố trên cổng thông tin Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh tại địa chỉ https://chuyendoiso.hochiminhcity.gov.vn. Hệ thống đánh giá chuyển đổi số này cũng sẽ được liên thông, kết nối, tích hợp đồng bộ với Hệ thống đánh giá và xếp hạng chuyển đổi số của Quốc gia.

TP. Hồ Chí Minh được đánh giá và xếp hạng thứ 3 toàn quốc về mức độ chuyển đổi số trong năm 2021, tăng 2 mức so với thứ hạng 5 về chuyển đổi số trong năm 2020.

Bộ chỉ số HCM DTI sẽ được tổng hợp, đo lường tự động bằng công nghệ nhằm giúp chỉ rõ các điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ cho sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân quận, huyện, TP. Thủ Đức để thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh.

Thông qua hệ thống này, các địa phương nhìn thấy được sự tiến bộ và tồn tại của đơn vị mình trong quá trình chuyển đổi số; Thành phố phát hiện những mô hình chuyển đổi số tiêu biểu, các thực tiễn tốt, điển hình trong quá trình chuyển đổi số để từ đó nhân rộng trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh: TẠI ĐÂY

PV