Hợp tác về công nghệ thông tin-viễn thông giai đoạn 2021-2025 giữa Thừa Thiên Huế và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) – Ngày 26/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPTđã ký kết hợp tác về công nghệ thông tin – viễn thông giai đoạn 20212025. Buổi ký kết hợp tác được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.
Ảnh: Quang cảnh Lễ ký kết tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập đoàn VNPT cũng sẽ phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các giải pháp chuyển đổi số cho chính quyền tỉnh; triển khai cơ sở dữ liệu và các dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh; triển khai, tích hợp các hệ thống dùng chung của quốc gia như hệ thống dịch vụ công, hệ thống thông tin báo cáo.

Ảnh: Lễ Ký kết tại điểm cầu Hà Nội.

Theo nội dung ký kết, Tập đoàn VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khảo sát, tư vấn các nhiệm vụ, đề án tổng thể về chuyển đổi số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh; xây dựng hạ tầng số, các nền tảng dùng chung, bảo đảm an toàn an ninh thông tin và hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin-viễn thông nhằm tạo nền móng cho việc chuyển đổi số của Tỉnh.

Bên cạnh đó, Tập đoàn VNPT sẽ hỗ trợ chuyển giao công nghệ và triển khai chuyển đổi số cho các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; hỗ trợ triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử hướng tới phát triển toàn diện nền kinh tế số.

Ảnh: Lễ Ký kết tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, Tập đoàn VNPT còn hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ chuyên gia về công nghệ thông tin, viễn thông; tạo điều kiện để các sinh viên viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh được thực hành, thực tập và tiếp nhận các sinh viên giỏi về công tác tại Tập đoàn VNPT…

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại Lễ Ký kết, ông Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh, chương trình hợp tác sẽ đem lại cho Thừa Thiên Huế diện mạo khác biệt về công nghệ thông tin-viễn thông. Hoạt động công nghệ thông tin của tỉnh sẽ phát triển ngày một sâu rộng hướng về cơ sở, rút ngắn khoảng cách giữa các cơ quan nhà nước, thúc đẩy cải cách hành chính. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Thừa Thiên Huế, thu hút đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thu Hương