Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

(QLNN) - Trong trước tác của mình, tư tưởng về đảng cầm quyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện từ rất sớm. Khi nói đến cụm từ “Đảng cầm quyền”, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự...

Công tác cán bộ từ tầm nhìn chiến lược của Đảng

(QLNN)- Hồ Chí Minh đã nói về cán bộ và công tác cán bộ với một tư duy hiện đại, mới mẻ, Người đã nói được điều vượt trước, có thể nói là mẫn cảm đặc biệt. Người đem vào những dự cảm, trù tính đó cả tinh thần...