Học viện Hành chính Quốc gia tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

(QLNN) – Sáng ngày 08/01/2020, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tham dự Hội nghị, có: PGS.TS. Triệu Văn Cường – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Bộ Nội vụ; TS. Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện; NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân – Phó Giám đốc Học viện; TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các đồng chí trưởng các phòng, bộ môn tương đương tại Hà Nội; cùng với các điểm cầu trực tuyến Phân viện tại Tp. Hồ Chí Minh, Phân viện tại thành phố Huế và Phân viện tại khu vực Tây Nguyên.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS.TS Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ năm 2020 cho Học viện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Triệu Văn Cường – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã biểu dương Học viện trong năm 2019 tích cực thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Nội vụ giao, trong đó thực hiện tốt Quyết định 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự  của Học viện; các mặt công tác cơ bản hoàn thành tốt, toàn diện, trong đó chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng cao… Đồng thời, đồng chí đề nghị năm 2020, Học viện cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cần cập nhật thường xuyên chương trình, giáo trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với mục tiêu, đối tượng giảng dạy; nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, bảo đảm xứng tầm là trung tâm quốc gia, ngang tầm khu vực và thế giới về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lĩnh vực quản lý nhà nước và khoa học hành chính.

Các đại biểu tham dự ở Hà Nội và các điểm cầu trực tuyến đã cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo tổng kết của lãnh đạo Học viện, với những kết quả đạt được cũng như khó khăn, tồn tại, hạn chế của năm 2019; nhiều ý kiến tham luận sôi nổi, trách nhiệm đã đề xuất nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho năm 2020 và những năm tiếp theo của Học viện.

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Học viện Đặng Xuân Hoan nhấn mạnh, năm 2020, chủ đề chính sẽ là “năm nâng cao chất lượng, hiện đại hóa cơ sở vật chất”. Đề nghị cán bộ, viên chức và người lao động tập trung kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể, như tổ chức tuyển dụng viên chức; triển khai tập huấn, đưa vào giảng dạy các chương trình mới về bồi dưỡng, sau đại học; bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên cả về phong cách, thái độ, phương pháp giảng dạy; xây dựng, hoàn thiện đề án tiền khả thi xây dựng trụ sở Học viện tại Hà Nội; xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng Học viện điện tử… Đặc biệt chú trọng kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Học viện để xây dựng và phát triển Học viện lên một tầm cao mới.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị và các điểm cầu trực tuyến.

                                                                   Tin, ảnh: Xuân Phú