Công đoàn Viên chức Việt Nam: Tuyên dương 25 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020

(Quanlynhanuoc.vn) – Sáng 10/9, tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020, triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo của 10 công đoàn ngành trong khối thi đua công đoàn ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các công đoàn trực thuộc cùng 25 tập thể và 98 cá nhân có thành tích tiêu biểu đại diện cho hơn 82.000 đoàn viên công đoàn của 63 công đoàn các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước phù hợp với cán bộ, đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch phát động thi đua, chỉ đạo các khối thi đua và triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ).

Nổi bật là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Cuộc vận động “Cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực” lồng ghép các phong trào thi đua các cuộc vận động do các cơ quan ban, bộ, các ngành phát động…

Qua phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động thực tiễn của đội ngũ CBCCVCNLĐ về rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động, tham mưu, phục vụ, nghiên cứu. Nhiều công đoàn cơ sở đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn chủ động, thực hiện với những việc làm cụ thể có chất lượng, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Từ kết quả thi đua yêu nước đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đạt các danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua các cấp, có nhiều lượt tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý, như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động,…

Từ năm 2016 đến 2020, đã có 2.496 sáng kiến cải tiến được công nhận, 1.380 đề tài cấp nhà nước được nghiệm thu thực hiện áp dụng trong thực tế. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp 13 Bằng Lao động sáng tạo; 4.368 tập thể và cá nhân được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen; 78 cán bộ đoàn viên được Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng thưởng Gương mặt của năm.

Trong giai đoạn tiếp theo, Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng. Thi đua, khen thưởng phải thực sự là động lực to lớn và là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới. Tăng cường kiểm tra, đánh giá và khen thưởng các đơn vị cơ sở và đoàn viên là người lao động trực tiếp tăng cường phát hiện khen thưởng đột xuất khi có thành tích. Không ngừng đổi mới nội dung và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ gắn các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tổ chức Công đoàn, các ban, bộ, ngành Trung ương phát động.

Tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tôn vinh 25 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020; bầu 06 đồng chí là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Nội vụ được Tuyên dương.

Công đoàn Bộ Nội vụ có 1 tập thể được vinh danh là Công đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ và 3 cá nhân tiêu biểu được vinh danh là: Đồng chí Nguyễn Thị Hà – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Thị Hạnh – Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển, Đại học Nội vụ Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thị Thuý Vân – Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia.

Đồng chí Trần Thị Hạnh – Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển, Đại học Nội vụ Hà Nội được tuyên dương.
Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Vân – Tạp chí Quản lý nhà nước, Học viện Hành chính Quốc gia được tuyên dương.
Các cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương.

Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã phát động thi đua giai đoạn 2021 – 2025 với 5 nội dung cơ bản:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các quy chế, văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn nhằm nâng cao nhận thức cho CBCCVCLĐ về trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong cán bộ, đoàn viên công đoàn. Tập trung đẩy mạnh phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, cuộc vận động CBCCVCLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn” ở các cấp Công đoàn; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” gắn với phong trào “xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các phong trào “Văn hóa, thể thao”… Lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động do cơ quan, đơn vị, ngành phát động gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ba là, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động gắn với phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của đơn vị và ngành.

Bốn là, các phong trào thi đua phải hướng mạnh về cơ sở, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tập trung phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi tập thể, mỗi cá nhân, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội, hiệu quả thiết thực đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn.

Năm là, tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu về mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt là CBCCVCLĐ trực tiếp làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ. Tập trung cao điểm tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đồng chí đại biểu đến từ Đoàn Bộ Nội vụ dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Tin, ảnh: Thu Hương