Hành chính quốc tế

EGPA – Diễn đàn lớn về hành chính công châu Âu

(QLNN) - Là một trong những nhóm khu vực của Viện Khoa học hành chính quốc tế (IIAS), có trụ sở tại Brúc-xen (Bỉ), Nhóm Hành chính công châu Âu (EGPA) được thành lập và hoạt động với sứ mệnh trở thành một diễn đàn lớn về hành chính...

Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng Internet của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(QLNN) - Luật An ninh mạng của Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Để đưa một Luật mới ban hành, áp dụng hiệu quả vào thực tế thì các nhà quản lý cần tiến hành công tác...

Thể chế đạo đức công vụ của một số nước và những khuyến nghị cho Việt Nam

(QLNN) - Xây dựng đội ngũ công chức và hoàn thiện thể chế đạo đức công vụ, tạo khung pháp lý cơ bản cho đội ngũ công chức áp dụng thực hiện là điều cần thiết. Hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới, thể chế ĐĐCV đã...

Nâng cao đạo đức công vụ cho công chức của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam

(QLNN) - Mặc dù mỗi quốc gia có những quy định riêng về đạo đức công vụ, nhưng nhìn chung các quy định về đạo đức công vụ được xem như những chuẩn mực đạo đức tối thiểu của công chức. Do vậy, việc ban hành các quy định...

Mô hình đào tạo công chức ở Hàn Quốc

(QLNN) - Để có những thế hệ lãnh đạo và công chức có năng lực, luôn sẵn sàng phục vụ cho sự nghiệp quốc gia, Chính phủ Hàn Quốc đã rất chú trọng tới việc đào tạo và phát triển họ trong suốt quá trình thực thi công vụ....

Quy trình phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp ở Ba Lan và những giá trị vận dụng cho Việt Nam

(QLNN) - Để hoạt động lập pháp có hiệu quả, Ba Lan đặc biệt coi trọng bước phân tích chính sách. Đây được coi như quá trình tư duy của hoạt động lập pháp thông qua việc dùng nhiều phương pháp điều tra và tranh luận để tìm ra...

Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý nhà nước – Góc nhìn từ một số quốc gia trên thế giới

(QLNN) - Việt Nam đứng thứ 3 về tỷ lệ phụ nữ tham chính cấp quốc gia. Đó là kết quả của những nỗ lực, cố gắng của bản thân các nữ cán bộ nói riêng và cả hệ thống chính trị ở nước ta thời gian qua nói...

Tính khả thi của khiếu nại, khiếu kiện cá nhân trong cơ chế nhân quyền ASEAN

(QLNN) - Hiện nay, các cơ chế khiếu nại, khiếu kiện cá nhân ở mỗi khu vực nhìn chung đều có một số điểm hạn chế nhất định. Các quốc gia thuộc khu vực ASEAN có thể rút kinh nghiệm trong quá trình hoàn thiện cơ chế nhân quyền...

Một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(QLNN) - Ở Việt Nam, nông nghiệp luôn giữ vai trò quan trọng, là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội, cung cấp nhiều nguyên liệu cho công nghiệp, nhiều ngành hàng cho xuất khẩu. Với sự phát triển nhanh của cách mạng khoa học và...

Mô hình chính quyền địa phương tự quản của một số nước và giá trị tham khảo cho Việt Nam

(QLNN) - Phân cấp, phân quyền là tiền đề cho sự hình thành chính quyền địa phương tự quản. Nhiều quốc gia trên thế giới có cơ chế chính quyền địa phương tự quản khá sớm và xu hướng ngày càng phát triển. Bài viết giới thiệu một số...