Hành chính quốc tế

Chính sách phát triển nhà nước phúc lợi của Thụy Điển – kinh nghiệm cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Việt Nam là quốc gia đang phát triển và có nhiều chuyển dịch mạnh về phát triển kinh tế trong những năm gần đây. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng cũng như sự tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 thì mô...

Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng trong lập quy hoạch đô thị – kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới

(Quanlynhanuoc.vn) - Lấy ý kiến cộng đồng là một quy trình mang tính bắt buộc trong tổng thể quá trình lập quy hoạch đô thị đã được pháp luật quy định. Đây cũng là một phương pháp quy hoạch được các đô thị trên thế giới áp dụng để...

Viện quản lý công Phần Lan (haus)

(Quanlynhanuoc) - Viện Quản lý công Phần Lan (HAUS) là cơ quan nhà nước thuộc sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Hoạt động của HAUS được điều chỉnh bởi pháp luật. Nhiệm vụ của HAUS là đào tạo và phát triển hành chính công cho cá nhân mỗi...

Chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số của Ca-na-đa và tham chiếu cho Việt Nam

(Quanlynhanuoc.vn) - Trong chương trình hành động của Chính phủ Ca-na-đa, chính sách tôn trọng các quyền của thổ dân như: dành ưu đãi, khuyến khích và hỗ trợ đối với thổ dân được coi trọng đặc biệt, có nội dung rất đa dạng, thể hiện trên nhiều lĩnh...

Mức độ sẵn sàng với cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước

(Quanlynhanuoc.vn) - Các nền kinh tế đang phát triển tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Việt Nam đã có sự nâng cấp vượt trội về các chỉ số ICT (công nghệ thông tin và truyền thông). Từ năm 1996 - 2005, Việt Nam...

Trường hành chính công Thụy Sĩ (idheap)

(Quanlynhanuoc.vn) - Trường Hành chính công Thụy Sĩ (IDHEAP) là trường hàng đầu Thụy Sĩ về lĩnh vực hành chính công (HCC). Trường được thành lập năm 1981 và trở thành một phần không thể thiếu của Khoa Luật, Khoa học Hình sự và HCC của Trường Đại học...

Ca-dắc-xtan trong áp dụng sáng kiến “dịch vụ một cửa” và kinh nghiệm cho Việt Nam

(QLNN) - Ca-dắc-xtan đã tiến hành hiện đại hóa đất nước qua ba giai đoạn. Đến năm 2017, quốc gia này đã hoàn thành xuất sắc chặng đường 25 năm đổi mới và trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.   Ca-dắc-xtan được...

Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo

(Quanlynhanuoc.vn)- AI hiện đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, có nhiều đóng góp quan trọng vào sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và đời sống con người. Tuy nhiên, AI là một lĩnh vực rất phức tạp và cũng tạo ra nhiều thách thức. Hiểu đúng...

Tổ chức cơ quan phòng, chống tham nhũng của một số quốc gia trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

(QLNN)- Những năm qua, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, điển hình là việc xử lý các vụ án tham nhũng lớn và hoàn thiện khung khổ pháp lý về phòng, chống tham nhũng. Tuy vậy,...

Vi-rút corona sẽ thay đổi thế giới vĩnh viễn

(QLNN) - Dưới đây là dự báo của một số nhà tư tưởng đương đại lớn về cộng đồng, kinh tế, công nghệ y sinh, thói quen và những thay đổi mà vi-rút corona gây ra. Một số dự báo dành cho nước Mỹ nhưng nhìn chung đều có tính khái...