Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên – 1946

(QLNN) - Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, trong hoàn cảnh chính quyền non trẻ gặp muôn vàn khó khăn: cùng một lúc phải chống lại thù trong, giặc ngoài và giặc đói, giặc dốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đề nghị Chính phủ lâm...

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nhà nước pháp quyền

(QLNN) - Phát huy dân chủ đóng vai trò vô cùng quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bài viết làm rõ một số vấn đề lý luận...

Đại đoàn kết dân tộc – Di sản quý báu của Bác Hồ

(QLNN) - Tư tưởng đại đoàn kết của Bác thể hiện nhất quán từ lý luận đến thực tiễn. Đại đoàn kết là một mục tiêu, một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Nhiệm vụ ấy được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của...

Xây dựng Chính phủ liêm chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(QLNN) - 70 năm trôi qua, những lời chỉ dẫn quý báu của Hồ Chí Minh về thực hành liêm khiết vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi Chính phủ Việt Nam đang chủ trương “xây dựng một Chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu...

Tiếp bước với niềm tin và sức mạnh của Cách mạng Tháng Tám

(QLNN) - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là minh chứng cho sự chuẩn bị lâu dài, kiên trì, chu đáo của Đảng và nhân dân ta. Công cuộc chuẩn bị đó không chỉ diễn ra trong thời kỳ 1939 - 1945 mà là quá trình chuẩn bị...

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

(QLNN) - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, giai cấp công nhân Việt Nam giữ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, GCCNVN cùng với các giai cấp khác đấu tranh để giải phóng...

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên

(QLNN) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều công sức và tình cảm cho việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng. Người luôn coi đó là vấn đề hệ trọng, cần thiết trong...

Đẩy mạnh cải cách tư pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

(QLNN) - Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương xây dựng và duy trì một nền tư pháp cách mạng nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ trương về cải cách tư pháp đã được đề...

Cần Thơ: Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7)

(QLNN) - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), tối ngày 26/7/2019, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Cần Thơ tổ chức Lễ...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ Công an nhân dân

(QLNN) -  Trước thực trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo suy thoái hiện nay, việc tăng cường giáo dục cho mỗi cán bộ, chiến sĩ công an luôn thấm nhuần 6 điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm quan trọng, trong đó...