Hội nghị trực tuyến toàn quốc Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

(Quanlynhanuoc.vn) – Chiều ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương bằng hình thức trực tuyến tại gần 3.000 điểm cầu trên cả nước để Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.
Đồng chí Lại Xuân Môn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII. Ảnh: tuyengiao.vn.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia, có đồng chí Đặng Xuân Hoan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc: Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí đảng ủy viên; chi ủy các chi bộ; trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; các phân viện.

Điểm cầu Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung:

(1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhànước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

(2) Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

(3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

(4) Quy định về những điều đảng viên không được làm.

(5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất đánh giá, năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và cũng là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục có một số chuyển biến tích cực trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại một số địa phương: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác…

Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ các nguyên nhân để xác định nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như: tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; ưu tiên công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số.

Nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hoá, xã hội; phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam; chú trọng thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao năng lực hệ thống y tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo…

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn.

Sau Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu, báo cáo viên cần nghiên cứu, lĩnh hội tinh thần và kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, làm cơ sở để tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế – xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin, ảnh: Xuân Phú